Tid som väntar...

Jesus Kristus          
är densamme
i går,
i dag
och i evighet…
Heb 13:8Det kan vara lärorikt och nyttigt att ibland stanna upp i tillvaron, och speciellt inför ett nytt år reflektera över den tid som varit och den tid som väntar på oss……

...och att då även känna hur förtröstansfullt det är att veta att det finns en - Jesus Kristus - som går med oss och som lever med oss både i dåtiden, i nutiden och i framtiden… Heb 13:8

…och trots att våra dagar är som gräset som snart vissnar och som en vindfläkt som blåser bort, så vet vi att Guds tankar för dig och för mig är fridens tankar och att han vill ge oss en framtid och ett hopp. Ps 103:15; Ps 39:6;Jak 4:14; Jer 29:11
Reflektion:
Kan du minnas tillfällen när du under det gångna året på ett speciellt sätt fått uppleva Guds närvaro, välsignelse och hjälp i ditt liv?

Tacka Herren för hans närvaro vid dessa tillfällen och händelser…


Kan du minnas tillfällen när du under det gångna året fått vara till välsignelse för andra?

Tacka Herren för att han välsignar dig till att vara en välsignelse för andra…

Finns det besvikelser över misslyckanden eller tillfällen och händelser som inte blev som du hade planerat och tänkt?

Överlåt och lämna de händelserna i Guds hand…


Tänk dig in i den tid som väntar… Hur ser den ut? Vilka drömmar har du?

Befall dina verk åt Herren (ge dem helt och hållet till Honom och lita fullständigt på Honom; Han kommer då att göra så att dina tankar stämmer överens med Hans vilja, och) så har dina planer framgång.Ord 16:3*
Bön:
Herre, jag ber inför den tid som väntar att du ska välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig! Jag ber att du ska beskydda och bevara mig så att jag slipper olycka och smärta! 1Krön 4:10; Matt 6:13
*Selas översättning ur The Amplified Bible
 .
.
.

Vändpunkten...

Det sanna ljuset,
som ger ljus åt alla människor,
skulle nu komma till världen.
Joh 1:9
Det budskap som Julen vill förmedla är att det sanna ljuset- Jesus Kristus, han som är Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, FridsfursteJes 9:6  - har kommit till världen för att ge ljus åt alla människor...
... precis som vändpunkten när midvintersolståndets stund är inne, när ljuset åter igen får makt över mörkret, vill det sanna Ljuset ge ljus åt dig.

Öppna ditt hjärtas alla rum och låt det sanna Ljuset få bo i ditt inre och ge ljus åt hela ditt liv.Sitt en stund inför Guds Ansikte...Ge rum och utrymme för Julens Frid och Ljus...
Din bön kan vara:
Tack, Gud, för att du har sänt ditt Ljus och din Sanning Ps 43:3;Joh 1:5
Låt ditt ljus ge ljus åt mitt hjärta och lysa för alla(namn)i mitt hus. Matt 5:15

 .
.
.
.
.

Det börjar med ett rop...

HERRE, min Gud,
jag ropade till dig
och du helade mig.
Ps. 30:3

I Psalm 30 får vi ta del av den tacksamhet som David känner när han upplever att Gud svarar på hans bön. David ropade till Gud, och Gud helade honom…

Du förvandlade min klagan
till dans,
du tog av mig sorgens dräkt och
klädde mig
med glädje.
Därför skall min själ
lovsjunga dig
utan att tystna.
HERRE min Gud,
jag vill tacka dig
för evigt.
Ps 30:12-13

Det finns de som säger att vårt tankeliv består av ca 70% negativa tankar, och att hur vi mår och hur vi känner oss till stor del beror på hur vi tänker… Kanske är det just betydelsen av ett positivt tankeliv som ordspråksbokens författare Salomo ville lyfta fram när han skrev:

Ett glatt hjärta gör ansiktet ljust,
på hjärtesorg följer modlöshet… Ords. 15:13
Sinnesro ger kroppen livOrds. 14:30

Davids hjärta hade uppenbarligen varit fyllt av sorg och klagan och kanske missnöje. Så kan det även vara för oss ibland; men om vår dag eller vårt liv består av ständig klagan och missnöje, finns det en risk att vi till slut fastnar i en negativ och nedåtgående spiral. Det negativa tänkandet kan liknas vid en centrifugalkraft som vill dra oss bort från centrum – Jesus som är vår frid. Ef 2:14,15

David ropade till Gud och det negativa som han upplevde i sitt liv och situation förvandlades till något positivt och gott. Klagan förvandlades till dans, och sorgen förvandlades till glädje. Den förvandling och det helande som David fick uppleva fyllde honom med tacksamhet och lovsång till Gud.

Du och jag kan precis som David välja att vända oss till Gud, ropa till Honom och låta Honom helade oss…

förvandling börjar med ett rop till Gud.


Sitt en stund i stillhet inför Guds Ansikte… Låt Davids ord i Psalm 30 sjunka in i ditt inre. Har du hjärtesorg som gör dig modlös eller har du glädje i ditt hjärta som gör ditt ansikte ljust? Vet du hur du tänker?
Din bön kan vara:
Hela mig, HERRE, så blir jag helad. Rädda mig, så blir jag räddad. Du är min lovsång. Jer 17:14

Framför allt ...

Låt min muns tal och
mitt hjärtas tankar
behaga dig, HERRE,
min klippa och återlösare.
Ps 19:15Davids bön i Psalm 19 berättar om en människas läntan efter ett rent hjärta. Den längtan som David hade bottnade i insikten om hans egen mänsklighet och litenhet; och hans eget behov av nåd, barmhärtighet och hjälp. Davids uppriktiga längtan och strävan borde vara en modell för oss att följa, för det finns nog ingen männsika som ärligt kan säga att det inte är en kamp att hålla hjärtat rent. Kanske skulle vår längtan bli ännu större om vi verkligen förstod att det är den som strävar efter helgelse och ett rent hjärta som till sist ska få se Gud.Heb 12:14 För utan rena hjärtan, utan helgelse... blir vi ett folk som ärar Gud med våra läppar, medan våra hjärtan är långt ifrån Honom.
Matt 15:8

Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet. …. därifrån flödar livets källa. Ord 4:23


Låt oss därför med förtröstan och frimodighet om och om igen... gå fram till nådens tron och där ta av oss våra masker och bekänna vårt behov av hjälp... och sedan ta emot gränslös barmhärtighet och villkorslös nåd Heb 4:16
så att vårt inre kan bli en plats varifrån livets källa flödar fritt och där längtan efter ett rent hjärta kan växa sig stark…

Det inre livet
handlar inte om
prestation
eller gärningar
eller att försöka förtjäna
Guds kärlek och nåd,
Det inre livet 
handlar om den längtan
som föder helgelsen
som banar väg
för Honom
som vill visa sin makt
och sin härlighet
i ditt och mitt livSitt en stund i stillhet inför Guds Ansikte. Låt Honom ge dig sin barmhärtighet, och nåd och den hjälp du behöver just nu...Heb 4:16
Kan du känna livets källa flöda i ditt inre?

Din bön kan vara:
Herre, tack för att jag är din Gal 3:26 Skapa i mig, Gud ett rent hjärta, och ge mig på nytt en frimodig ande Ps 51:12, fyll mitt inre med en större längtan efter dig...låt livets källa flöda fritt inom mig...
Ett centrum av frid...

Jesus steg i båten, och hans lärjungar följde honom.
Då blåste det upp till full storm på sjön, och vågorna slog över båten. Men han sov.
Då gick de fram och väckte honom och sade: ”Herre, hjälp! Vi går under.”
Han sade: ”Varför är ni rädda? Så lite tro ni har!” Sedan reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön,
och det blev alldeles lugnt.
Matt 8:24-27


 
 
Den som någon gång varit med om en kraftfull storm till havs eller ute på en större sjö kan säkert sätta sig in i lärjungarnas situation. Där är de ute på sjön. Allt är lugnt. Plötsligt förvandlas molnen till hotfulla objekt med en gråsvart ton, vinden tilltar och vattnet skiftar i obestämd färg. Vågorna som i vanliga fall rogivande sveper längs båtens sidor, får i stormen en skrämmande kraft. Båten som tidigare kändes perfekt för den korta turen, upplevs nu alldeles för liten och hjälplös mitt i en hotfull storm.Om man tänker sig att båten som Jesus steg i är en metafor för livet, så kan man säga att den här texten berättar om den fantastiska sanningen att Jesus vill stiga in i ditt och mitt liv. Där vill han bli ett centrum av frid.


Vågorna som beskrivs i texten kan vara en symbol för de omständigheter och svårigheter som ibland drabbar oss. För även om Jesus är med i båten kan det hända att det blåser upp till storm...
Det oförklarliga i att Jesus i den här berättelsen sov trots stormens härjningar kan för oss få bli en bild på att Han är lugnet i stormens öga.
Jesus är den som...
kan ge oss den frid som övergår allt förstånd Fil 4:6-7.
Han är fridsfursten Jes 9:6
som har all makt i himmelen och på jorden Matt 28:18.

Han är den som säger:
Min frid ger jag dig…låt inte ditt hjärta oroas och var inte modlös Joh 14:27
- Därför behöver vi inte vara rädda… Därför kan vi våga tro Joh 14:1.
Sitt en stund i stillhet vid Jesu fötter. Vad vill han säga till dig i den här bibeltexten? Vilka stormar upplever du just nu som skrämmande och hotfulla? Finns Jesus med i din båt?Din bön kan vara:
Gud, du som ser mitt liv och min situation…du ser stormen och vågorna…jag tackar dig för att jag just nu får lägga hela mitt liv och (nämn din situation) i din starka hand… Tack för att din frid som övergår allt förstånd, ska bevara mitt hjärta och mina tankar i dig.
Fil 4:6-7

Nödvändigt gott...

Se, jag står vid dörren och klappar...
Upp 3:20Det talas ibland
om det som är
nödvändigt ont
när man hellre
borde tala om det som är
nödvändigt gott 
det som trots allt
finns långt där inne
som en tyst längtan
långt där inne
i vårt hjärtas hemliga rum
en längtan
att öppna dörren
inte bara på glänt
utan på vid gavel
en längtan
att släppa in ljuset
det stora
det eviga
det heliga
en längtan
att det ska bosätta sig,
i alla skrymslen och vrår
och bli
det enda nödvändiga


Till dig som på grund av olika omständigheter vandrar i mörker
...och till alla andra som glömt det som är nödvändigt gott...

Sitt en stund vid Jesu fötter...Hör hans ord:
Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Upp 3:20...
...för den som  vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över den som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. Jes 9:2
Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Joh 8:12
Din bön kan vara:
Jesus, du som är livets ljus...du som är min lampa...för dig vill jag öppna mitt hjärtas dörr på vid gavel...kom in och gör mitt mörker ljust...Joh 8:12; Upp 3:20; 2 Sam 22:29
Vila vid vägen...

Fråga efter den goda vägen och
vandra på den
så ska ni finna ro
för era själar...
Jer 6:16
Låt inte modet falla när din vandring känns lång, och vardagen gör dig trött Sef 3:16. Sätt dig istället ned vid vägen och vila dig en stund.

Var stilla inför Herren och vänta på Honom. Vänta på hans närhet och kraft.Ps 37:7
Minns att det är genom stillhet inför Herren och förtröstan på Honom som du blir stark. Jes 30:15

Kasta dina bekymmer på Gud och lita på att Han tar emot dem, och att Han bär allt i sin starka och nådefulla hand. 1 Pet 5:7
Minns att det är inte genom din egen kraft eller styrka som förändring kan ske - utan genom min Ande, säger Herren. Sak 4:6
Känd dig fri att just nu vila vid vägen en stund... Andas ut din själs oro och andas in Guds frid.... Låt vardagens bekymmer och kommande vecka landa i Guds starka och nådefulla hand...
Din bön kan vara:
Jesus...du är vägen  som jag vandrar Joh 14:6 - hjälp mig att hålla mig nära dig...för bara hos dig har min själ sin ro. Ps 62:2Inte plockar man väl fikon från tistlar...

Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt,
inte heller något dåligt träd som bär bra frukt.
Ett träd känner man igen på frukten.
Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar?
En god människa
bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd,
och en ond människa
bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd.
Ty vad hjärtat är fullt av,
det talar munnen
Luk 6:43-45Ett träd känner man igen på frukten….

Precis som ett fikonträd med gröna blad förväntas bära frukt som de förbipasserande kan plocka, äta och njuta av, Matt 21:19 förväntas en god människa bära ljusets frukt, som består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Ef 5:9
Därför borde det inte vara svårt att avgöra vilka slags träd man möter längs vägen. Matt 21:19 Jesus säger ju att det goda och det onda bärs fram ur människans inre och avslöjas genom munnens tal...

* Ord från en tanklös kan hugga som svärd,
   de visas tunga ger läkedom. Ord 12:18

* Ett mjukt svar stillar vrede,
   ord som sårar väcker harm. Ord 15:1

* Baktalarens ord är som läckerbitar, de tränger in i människans inre. Ord 18:8
   …de gör sina tungor skarpa som svärd, bittra ord lägger de an som pilar.Ps 64:4

* Milda ord är som drypande honung, ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen. Ord 16:24


Det vi förvarar i hjärtats inre förråd plockas som frukter av dem vi möter...

Det är dock bara trädet som har sina rötter fast rotade i Guds egen godhet och kärlek som kan bära god frukt. Ef 3:17


Det finns med andra ord bara en orsak till varför ett träd är gott och kan bära god frukt.

Orsakerna till varför ett träd inte är gott eller varför det inte bär frukt kan däremot vara fler...

En orsak till att ett träd med gröna blad inte bär frukt kan vara att trädet har en osund insida.Orden från hans mun är halare än smör, men stridslust fyller hans hjärta. Hans ord är lenare äön olja, ändå är de dragna svärd.Ps 55:22
Förbipasserande luras att tro att trädet pågrund av sina gröna blad har något gott att erbjuda, men när de kommer nära ser de att trädet är fruktlöst. Luk 6:43-45


En annan orsak kan vara att trädet är allt för grönt och lummigt och därför bär det inte någon frukt. Ett sådant träd behöver tuktas och ansas av trädgårdsmästarens säkra och kärleksfulla hand. Ibland kan det hända att det krävs mer än att bara rensa trädet från vattenskott. Kanske måste det även grävas och gödslas runt trädet för att det ska bli fruktbärande. Luk 13:6
 Sitt en stund inför Guds Ansikte. Meditera över orden här ovan. Vilket slags träd är du? Vilket slags träd vill du vara? Vad förvarar du i ditt hjärtas förråd? Vilken frukt kan de som möter dig plocka från ditt träd?Din bön kan vara:
Fader, jag ber att du i din härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt min inre människa genom din Ande, och att Kristus genom tron ska bo i mitt hjärta och att jag ska bli rotad och grundad i kärlekenEf 3:16-17


Din bön kan även vara:
Herre, hjälp mig att leva nära dig… så att jag kan få bli som ett träd planterat vid vattenbäckar, ett träd med gröna blad och som bär sin frukt i rätt tid …Ps 1:3


Förbön ger liv

Men förlåt dem nu deras synd…
2Mos32:30-32


 
 
 
 
 
 
 
 
Så länge vi lever i den här världen kommer vi att möta svårigheter av olika slag. Människan kämpar en ojämn kamp mot frestelser som vill tränga sig på och göra tillvaron svår. I vissa fall kan det hända att kampen blir så svår för en människa att hon till slut inte orkar be. Gud känns långt borta, ökenvandringen blir lång och svår och till slut ger hon upp. Hon börjar tvivla på förändring och befrielse och söker i sin nöd hjälp där ingen hjälp finns att få.


Det var precis det som hände med Israels folk under deras vandring genom öknen. De knorrade och tvivlade på Mose förmåga att leda dem ut ur öknen till det förlovade landet. Folkets motsträvighet ledde slutligen till total syndakatastrof och tretusen människors död. Mose, som själv var medveten om sin egen brist och sitt eget behov av Guds nåd, såg med förtvivlan på folkets bortvändhet från Gud. Men istället för att döma dem bad han Gud om försoning och förlåtelse för deras skull.


Precis som Mose så är även vi kallade att stå i försoningens tjänst (2 Kor 5:18) och inte i ”dömandets” tjänst. Därför när vi ser någon som med sitt liv vänder sig bort från Gud ska vi be och inte döma. Vi ska be att Gud ska ge honom eller henne liv igen. (1 Joh. 5:16) När vi ber för någon som gett upp kampen mot synden kan vi våga hoppas och tro att Gud, som är kärleken, hör vår bön.

Minns att var och en av oss är i behov av Guds nåd och kärlek. Därför är det sundare att inta en ödmjuk inställning till               livet(Luk 18: 13) och varandra, än att medvetet och omedvetet upphöja oss själva genom att tro att vi är bättre än andra.(Luk 18:11; Upp 3:17)


Minns att det inte är genom vår egen rättfärdighet, utan genom Jesu seger på Golgata som vi med frimodighet kan komma inför Guds tron, för att få hjälp och barmhärtighet i rätt tid. (Heb 4:16) Sitt en stilla stund i bön inför Guds Ansikte. Bed om ett öppet sinne. Fundera sedan över hur du ser på dig själv? Står du i försoningens tjänst eller i dömandets tjänst?
Finns det någon i din närhet som just nu behöver dina förböner?
 Din bön kan vara:
Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över (namn) och ge (namn) liv igen...1Joh 5:16

Din bön kan även vara:
Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över mig...
.
.
.

Ge inte upp...

Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen.
Jes 43:19
Ett nåderikt regn lät du falla, Gud,
när din egendom var uttorkad, 
gav du den nytt liv...
Ps 68:10


Även om du befinner dig 
i den torraste öken 
där växtkraften tagit slut
där livet dränerats på sitt hopp -
ge inte upp
Gud är där...

Han är den som drar fram 
genom öknarna, Ps 68:5
Han är den som gör en väg 
där ingen väg finns, 
Han är den som leder dig 
på nya stigar 
mitt i ödemarken, Jes 43:19

Han är den som gör 
allting nytt Upp 21:5
Han är den som väcker 
vattenkällor till liv Ps 107:35
och i hans fotspår växer
fröjd och jubel...Jes 35:1

Även om du befinner dig 
i den torraste öken 
där växtkraften tagit slut
där livet dränerats på allt hopp -
ge inte upp
Gud är där 
och Du ska få se Hans Härlighet Jes 35:2
Sitt en stund i stillhet och tystnad inför Guds Ansikte och vet att Han är nära. Hör hans ord: Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig...Jer 31:3Din bön kan vara:
Herre, tack för din eviga kärlek mot mig...
...låt ditt regn falla över mig...och ge mig nytt liv.Ps 68:10


Välj livet...

Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.
Joh 10:10


 När Jesus gav sitt liv öppnade Han vägen till Guds tron där du kan få hjälp och barmhärtigthet i den stund du behöver det Hebr 4:15-16; och Han öppnade dörren till Guds rike så att du kan få ta del av den frid, gädje, rättfärdighet och kraft råder där Rom 14:17; 1Kor 4:20. Han som är vägen, sanningen och livet (Joh 14:16) öppnade dörren och vägen för alla människor, genom alla tider.         Han gjorde det för dig här och nu.


I den stund som Jesus gav sitt liv för dig återskapade Han möjligheten till ett liv i överflöd, ett liv som spränger gränsen mellan tid och rum och som sträcker sig bortom graven.
I den stund som Jesus gav sitt liv för dig upprättade Han även vägen, möjligheten till liv här och nu. Det livet innebär inte att du aldrig mer kan uppleva problem eller svårigheter av olika slag. Det livet innebär däremot att det finns hjälp och barmhärtighet att få i den stund du behöver det.


 Sitt en stund inför Guds Ansikte och låt ordet få sjunka in i ditt medvetande
och ditt inre. Är ordet om liv i samklang med ditt inre, eller kämpar du en ojämn kamp med tillvarons Goliat? Känns ditt samtal med Gud som en lång monolog om rop på hjälp och en bön om kraft att orka en stund till? Eller är det så att du vandrar på vägar som leder dig bort från livet... och bort från Gud?


Din bön kan vara:
Tack Gud, för att vägen till din tron är öppen...tack för hjälp och barmhärtighet i rätt tid. Hebr 4:15-16
Hjälp mig att välja livet och att hålla mig nära dig... 5 Mos 30:19b-20
.

Du är underbar...

Du min duva i bergsklyftan,
i klippväggens gömsle,
låt mig se ditt ansikte,
låt mig höra din röst,
ty din röst är så ljuv
och ditt ansikte så skönt...
Du är allt igenom skön, min vän,
på dig finns ingen fläck.
Höga visan 2:14; 4:7
 Även om du just nu
har en känsla av att inte duga och
att inte räcka till,
minns att  i Skaparens ögon
är Du värdefull.

Även om du just nu
är tyngd under omgivningens krav och förväntningar
på hur du ska vara och
på hur du ska se ut,
minns att i Skaparens ögon 
är Du underbar...
dyrbar...
ljuv...
utan fläck...
och allt igenom skön...
Sitt en stund inför Guds Ansikte. Göm dig inte undan hans kärlek. Låt dig omslutas av hans närhet. Hör hans milda röst tala kärleksfulla ord till dig...och vet att Du är älskad. Förslag på bön:
Omslut mig på alla sidor och låt mig få känna din kärlek...Ps 139:5.

Förlåtelse är en kraft

Ha fördrag med varandra
och var överseende
om ni har något
att förebrå någon.
Liksom Herren
har förlåtit er
skall också ni
förlåta.
Kol 3:13


Alla har någon gång på ett eller annat sätt blivit sårade eller orättvist behandlade. Erfarenheten säger att smärtan som såren åstadkommer ibland kan kännas näst intill outhärdlig. Vid sådana tillfällen är det en befrielse att få uppleva kraften i att förlåta.

Att inte förlåta ger ofriden och bitterheten en möjlighet att rota sig i hjärtat och på så sätt hålla oss fångna i oförsonlighet. När vi är oförsonlighetens fångar får bitterhetens rot all den näring den behöver för att kunna skjuta skott och smitta många. ( Heb. 12:14-15)

Jesus säger att ett av det första vi ska göra när vi ber till Gud är att förlåta om vi har något emot någon. För om vi förlåter då ska också vår himmelske Fader förlåta oss våra överträdelser, misstag, felsteg och handlingar mot andra människor. Mark 11:25 

Att välja att förlåta....är en kraft som rensar undan både skräp och bråte så att det levande vattnet inom oss kan flöda fritt.
Att välja att förlåta... är en kraft som håller vägen till Gud och medmänniskor öppen. 
Att välja att förlåta... är en kraft som ger oss mod att visa Guds kärlek och barmhärtighet även mot den som inte förtjänat det.
Att välja att förlåta är en kraft som ger oss mod att lägga våra relationer i Guds hand.
Att välja att förlåta...är en kraft som ger liv.Sitt en stund inför Guds Ansikte och öppna ditt hjärta för Honom och var ärlig. Hur har du det med dina relationer? Vill du välja att just nu lägga dem i Guds hand?
Din bön kan vara:
Herre, hjälp mig att förlåta (namn) som handlat orätt mot mig Kol 3:13
Jag välsignar (namn) och tackar dig för din nåd över hennes liv Matt 5:44
...tack för att du förlåter mig mina hemliga brister Ps 19:13
Hämta ny kraft...

Gud rustar mig med styrka,
så att jag vandrar den rätta vägen.
Ps 18:33


Även den som bär Villighetens skor på sina fötter behöver ibland bli rustad med ny kraft och styrka från Gud.

Om vi vandrar allt för länge utan att sätta oss ned för att vila förlorar vi snart vår kraft och vårt fokus på den väg vi vandrar. Vi blir trötta och modlösa. Små stenar som ligger här och där på vår väg förvandlas till stora omöjliga berg...

Att sitta vid Jesu fötter är att vila för att hämta ny kraft.


Jesus själv säger :
Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.
Matt 11:28-30

Vila syftar i det här sammanhanget både på frihet från fysiskt arbete och frihet från oro och stress...
 ...men vila i det här sammanhanget är också en inbjudan till att ge upp försöket att frälsa sig själv och istället låta Gud fullborda sitt verk i ditt och mitt liv...

Vila är att lita på att Gud har allt i sin hand... 
...men vila kan även vara att tillåta sig själv att välja bort det som orsakar kraftlöshet, modlöshet och utbrändhet...och istället prioritera det som ger liv.


Sitt en stund vid Jesu fötter och låt Honom fylla dig med ny kraft...Din bön kan vara:
...du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud,
sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet.
Vänd dig till mig, var barmhärtig.
Ge din tjänare kraft...
Ps 86:15-16Det är gott att tacka...

Det är gott att tacka Herren
och att lovsjunga ditt heliga namn,
du den Högste,

att om morgonen förkunna din nåd,
och om natten din trofasthet,

Ty du gläder mig, Herre,
med dina gärningar,
jag vill jubla över dina händers verk.
Ps 92: 2-3; 5Psalmisten säger att det är gott
att tacka Herren. Det som är gott brukar vi benämna som positivt och uppbyggande. Det som är gott sprider välbefinnande och kraft. När vi tackar och upphöjer Gud förlöser vi med andra ord en positiv och förvandlande kraft i våra liv. Att börja en ny dag med en positiv känsla av Guds nåd påverkar vårt sätt att tänka och att vara och hur vi bemöter vår omvärld.

Om vi tackar Gud för hans nåd och upphöjer honom när vi vaknar på morgonen möter Gud oss och omsluter vår vår dag med en positiv och uppbyggande kraft.

Om vi tackar Gud för hans trofasthet och upphöjer honom när det blir kväll, förlöser vi en positiv och uppbyggande kraft, som även omsluter de stunder som under dagen har varit jobbiga och mörka.

Vi kan även se morgonen som en symbol för något nytt som väntar oss eller som vi möter. Ett sätt att möta varje ny och kanske oväntad omständighet är att tacka Gud för hans nåd och upphöja honom. Det är inte svårt att tacka Gud när vi möter goda omständigheter, men det är däremot lätt att glömma att tacka. Det är betydligt svårare att tacka Gud när vi möter jobbiga omständigheter. Tacka Herren för hans nåd varar i evighet var de enda ord som ett folk i ett sammanhang i gamla testamentet sjöng när de stred mot omständigheterna och vann seger. (2 Krön 20:21 ff) Jag tackar dig Gud för din nåd som varar i evighet är de enda ord som vi behöver säga när vi möter olika omständigheter. För det är bara genom Guds nåd och kraft som en förändring kan ske.

Natten kan på samma sätt vara en symbol för det tunga och mörka som vi ibland måste möta och vi kanske inte orkar mer. Att då tacka Gud för hans trofasthet är att förtrösta och vila i Honom. För det är just i sådana stunder som han bär oss i sin stora nådefulla och varma hand.

Det är när vi finner vila i Honom som vi till slut kan glädja oss över hans gärningar och jubla över det han gör i oss, för oss och genom oss.Sitt en stund inför Guds Ansiket och öppna ditt hjärta för Honom.
Är det dag eller natt i ditt liv? Tacka Herren för att han är god och för att hans nåd varar i evighet. Låt Honom omsluta dig med sin positiva och uppbyggande kraft.
Meditera än en gång över bibelordet och vad det vill säga till just dig.Förslag till bön:
Låt din nåd vila över mig, Herre, för jag sätter mitt hopp till dig.
Ps 33:22Ett ord till dig...

Frukta inte,
ty jag är med dig,
se dig inte änglisgt om
ty jag är din Gud.
Jag styrker dig,
jag hjälper dig,
jag upprätthåller dig
med min rättfärdighets högra hand.
(Jesaja 41:10)


Gud säger:
Se dig inte ängsligt omkring.

Oroa dig inte.
Försök inte att lösa dina problem i din egen kraft. Ha tålamod.
Sök mitt Ansikte och låt mitt Ansiktes ljus göra ditt mörker ljust.
Lägg hela ditt liv i min kärleksfulla hand och våga tro att jag är med dig.
Jag har hört din bön. Jag har sett din oro och din ångest.
Jag omsluter dig på alla sidor och jag håller dig i min hand...


...Om jag är med dig, vem kan då vara emot dig?
Varken död eller liv,
varken något som nu är eller som skall komma,
varken makter, höjd eller djup
eller något annat skapat
kan skilja dig från min kärlek...
(Rom 8:31; 38-39)


Ta en stund inför Guds Ansikte. Andas ut din oro och lägg den i Guds hand...andas sedan in Guds frid...
Förslag till bön:
Låt min bön nå fram till dig, rädda mig, som du har lovat.
Ps 119:170


Herre, visa mig din väg...


Påverkade av vår samtids snabba kast i tillvaron tar vi oss allt för sällan tid att verkligen stilla oss för att lyssna in vad Guds Ande vill säga. Vi har inte längre tid att som Maria bara sitta vid Jesu fötter(Luk 10:39-42) och umgås med Honom och hämta ny kraft och försäkra oss om att vi är på rätt väg.


Mose var en man som precis som Maria valde att prioritera rätt och därför tog han sig tid att lyssna till vad Gud ville säga. Mose var dessutom en man som inte ville ta ett enda steg utan att först vara helt övertygad om att Gud själv gick med. Av erfarenhet visste han att sann framgång får man endast genom att vänta på Herren.
Vid ett tillfälle talade Gud till Mose och sade till honom vad han skulle göra och Gud lovade Mose att han skulle få änglar till sin hjälp.
(2 Mos 33:2-3) Här skulle man kunna tänka sig att Mose, inspirerad över erbjudandet om änglahjälp, ivrigt borde ha tagit sig an uppgiften, men i stället gjorde han något oväntat. Mose svarade Gud: ”Om Du inte själv vill gå med, så låt oss inte alls dra upp härifrån.” (2 Mos 33:15) Mose nöjde sig inte med mindre än att Herren själv skulle gå med på vägen. Och Mose hade framgång…

I vår vardag möts vi ibland av erbjudanden och vägval som vi ofta har svårt att tacka nej till.
Vi engagerar oss i allt för många verksamheter och uppgifter och precis som Marta, låter vi oss översköljas av stressen och oron över allt det vi inte hinner med och över allt det vi borde göra. (Luk 10:38-42) Tänk vad mycket vi skulle skona oss själva ifrån om vi, likt Mose och Maria, ville lära oss att prioritera rätt och försäkra oss om att Gud själv är med på vägen. Det finns trots allt många vägar att välja men bara en är den bästa.

För alla oss som ibland har en tendens att rusa genom tillvaron är det dock en tröst att veta att när vi går fel, finns det alltid en väg tillbaka: ”Så vänd om till din Gud. Håll fast vid kärlek och rätt, och vänta alltid på din Gud.” (Hos 12:6 )
Sitt en stund inför Guds ansikte och meditera över texten. Reflekterar sedan över din egen situation just nu. Vilken väg har du valt att vandra på? Känner du att du har prioriterat rätt?
Var ärlig och säg precis som du känner, och vet att Gud alltid lyssnar till ett uppriktigt hjärta.

Förslag till bön:

Herre, lär mig dina vägar,
visa mig dina stigar.
Led mig i din sanning, lär mig,
du som är min Gud, min räddare,
ständigt hoppas jag på dig.
Ps 24:4-5
Den gode Herden

HERREN är min herde,
mig skall intet fattas.
Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten
där jag finner ro.
Han vederkvicker min själ,
han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.

Om jag än vandrar i
dödsskuggans dal,
fruktar jag intet ont,
ty du är med mig.
Din käpp och stav de tröstar mig.

Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn.
Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.
Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar,
och jag skall bo i HERRENS hus evinnerligen.
Ps 23

Reflektion:
I Psalm 23 inleder David den första meningen med att proklamera att Herren är hans Herde, och eftersom en god herde alltid tar han om sina får vet han att ingenting ska fattas honom. Även när årstiden växlar från sommar till höst kommer Herden att leda honom till goda betesmarker. Han vet att när öknen är som torrast och värmen hotar hans liv, kommer den gode Herden att föra honom till vatten där han kan släcka sin törst, och hämta nya krafter. David kan vara trygg för han vet att den gode Herden alltid finns i hans närhet och leder honom rätt, precis som Han har lovat....

I den andra delen av psalmen proklamerar David än en gång tryggheten och förvissningen om att Gud verkligen är med honom i livets alla omständigheter. Även när han befinner sig i den mörkaste dal av svårigheter som plågar honom vill Gud omsluta, skydda, bevara och bära honom...och just därför kan David känna tröst och ro i sin själ.

I den tredje och sista delen av psalm 23 beskriver David hur Gud genom tre kärlekshandlingar visar sin omsorg. Mitt i tillvaron och i stunder av svaghet och otillräcklighet, dukar Gud ett bord med allt det goda som David behöver. Därefter smörjer Gud Davids huvud med helande olja som beskydd och läkedom för hans tankar och hans själ; och fyller till sist Davids bägare – hans liv – med överflöd av allt sitt goda.


Om du har Herren som din Herde kan du vara trygg i förvissningen om att Han har omsorg om dig och att Han vet vad du behöver. Oavsett vilken årstid du upplever i ditt liv vet den gode Herden var de gröna ängarna och friska källorna finns.

Jesus, som själv kallar sig för den gode Herden (Joh 10:11) säger till dig: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. (Matt 11:28) Han vill möta dig där du befinner dig i ditt liv och där vill han:

* fylla din bägare - ditt liv - med allt sitt goda
* smörja ditt huvud med helande olja och ge din själ ro
* leda dig på vägar och stigar som tidigare varit dolda för dig
* visa dig sin kärlek och omsorg
* visa dig sin godhet och sin nåd
* duka ett bord med nya möjligheter, inspiration, helande...
...allt det som just du behöver i ditt liv.


Sitt en stund inför Guds ansikte och meditera över bibeltexten. Reflekterar sedan över din relation med Honom. Var ärlig och säg precis som du känner, och vet att Gud alltid lyssnar till ett uppriktigt hjärta.
Förslag till bön:
Tack Herre för att du är min herde och att du har omsorg om mig...tack för att din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv. Hjälp mig att leva nära dig...En retreat...vad är det?
I ett allt mer stressat samhälle där stillhet är en sällsynthet och tystnaden en bristvara växer en längtan...djup ropar till djup.

Jesus säger:
Kom med mig
till en öde plats
så att vi
kan vara ensamma,
och ni kan vila er lite...
(Mark 6:31)

Vad är en retreat? Ordet retreat betyder ”att dra sig tillbaka” och innebär i praktiken att du för en tid lämnar vardagen för att vara ensam med dig själv och med Gud.

Retreaten ger dig möjlighet att vistas i en tyst miljö där du utan prestation får vara närvarande och öppen inför Gud, och där han får en chans att tala till dig.

Man skulle också kunna säga att en retreat är en plats med himmelsk atmosfär här på jorden...

En vanlig form av retreat är att åka iväg till en plats där ingenting får utrymme att störa vilan, en plats där du kan låta dig omslutas av helande tystnad, där du kan vara ensam med Gud och vila dig i honom och hos honom.

En annan form av retreat är en-dags-retreaten som du ibland kan få ta del av i olika kyrkor.

Ännu en form av retreat kan vara den som jag vill erbjuda dig här i min blogg...


 

En stilla kvällsstund...


En kvällsstund
vid ett stilla hav
som speglar solens sista strålar
alldeles strax
innan mörkret lägger sig

kan för en stressad
nutidsmänniska

upplevas som en retreat....
en stund
av himmelsk atmosfär

Var stilla inför Herren...vänta på Honom.
Ps 37:7