En retreat...vad är det?
I ett allt mer stressat samhälle där stillhet är en sällsynthet och tystnaden en bristvara växer en längtan...djup ropar till djup.

Jesus säger:
Kom med mig
till en öde plats
så att vi
kan vara ensamma,
och ni kan vila er lite...
(Mark 6:31)

Vad är en retreat? Ordet retreat betyder ”att dra sig tillbaka” och innebär i praktiken att du för en tid lämnar vardagen för att vara ensam med dig själv och med Gud.

Retreaten ger dig möjlighet att vistas i en tyst miljö där du utan prestation får vara närvarande och öppen inför Gud, och där han får en chans att tala till dig.

Man skulle också kunna säga att en retreat är en plats med himmelsk atmosfär här på jorden...

En vanlig form av retreat är att åka iväg till en plats där ingenting får utrymme att störa vilan, en plats där du kan låta dig omslutas av helande tystnad, där du kan vara ensam med Gud och vila dig i honom och hos honom.

En annan form av retreat är en-dags-retreaten som du ibland kan få ta del av i olika kyrkor.

Ännu en form av retreat kan vara den som jag vill erbjuda dig här i min blogg...


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar