Det är gott att tacka...

Det är gott att tacka Herren
och att lovsjunga ditt heliga namn,
du den Högste,

att om morgonen förkunna din nåd,
och om natten din trofasthet,

Ty du gläder mig, Herre,
med dina gärningar,
jag vill jubla över dina händers verk.
Ps 92: 2-3; 5Psalmisten säger att det är gott
att tacka Herren. Det som är gott brukar vi benämna som positivt och uppbyggande. Det som är gott sprider välbefinnande och kraft. När vi tackar och upphöjer Gud förlöser vi med andra ord en positiv och förvandlande kraft i våra liv. Att börja en ny dag med en positiv känsla av Guds nåd påverkar vårt sätt att tänka och att vara och hur vi bemöter vår omvärld.

Om vi tackar Gud för hans nåd och upphöjer honom när vi vaknar på morgonen möter Gud oss och omsluter vår vår dag med en positiv och uppbyggande kraft.

Om vi tackar Gud för hans trofasthet och upphöjer honom när det blir kväll, förlöser vi en positiv och uppbyggande kraft, som även omsluter de stunder som under dagen har varit jobbiga och mörka.

Vi kan även se morgonen som en symbol för något nytt som väntar oss eller som vi möter. Ett sätt att möta varje ny och kanske oväntad omständighet är att tacka Gud för hans nåd och upphöja honom. Det är inte svårt att tacka Gud när vi möter goda omständigheter, men det är däremot lätt att glömma att tacka. Det är betydligt svårare att tacka Gud när vi möter jobbiga omständigheter. Tacka Herren för hans nåd varar i evighet var de enda ord som ett folk i ett sammanhang i gamla testamentet sjöng när de stred mot omständigheterna och vann seger. (2 Krön 20:21 ff) Jag tackar dig Gud för din nåd som varar i evighet är de enda ord som vi behöver säga när vi möter olika omständigheter. För det är bara genom Guds nåd och kraft som en förändring kan ske.

Natten kan på samma sätt vara en symbol för det tunga och mörka som vi ibland måste möta och vi kanske inte orkar mer. Att då tacka Gud för hans trofasthet är att förtrösta och vila i Honom. För det är just i sådana stunder som han bär oss i sin stora nådefulla och varma hand.

Det är när vi finner vila i Honom som vi till slut kan glädja oss över hans gärningar och jubla över det han gör i oss, för oss och genom oss.Sitt en stund inför Guds Ansiket och öppna ditt hjärta för Honom.
Är det dag eller natt i ditt liv? Tacka Herren för att han är god och för att hans nåd varar i evighet. Låt Honom omsluta dig med sin positiva och uppbyggande kraft.
Meditera än en gång över bibelordet och vad det vill säga till just dig.Förslag till bön:
Låt din nåd vila över mig, Herre, för jag sätter mitt hopp till dig.
Ps 33:22Inga kommentarer:

Skicka en kommentar