Ett ord till dig...

Frukta inte,
ty jag är med dig,
se dig inte änglisgt om
ty jag är din Gud.
Jag styrker dig,
jag hjälper dig,
jag upprätthåller dig
med min rättfärdighets högra hand.
(Jesaja 41:10)


Gud säger:
Se dig inte ängsligt omkring.

Oroa dig inte.
Försök inte att lösa dina problem i din egen kraft. Ha tålamod.
Sök mitt Ansikte och låt mitt Ansiktes ljus göra ditt mörker ljust.
Lägg hela ditt liv i min kärleksfulla hand och våga tro att jag är med dig.
Jag har hört din bön. Jag har sett din oro och din ångest.
Jag omsluter dig på alla sidor och jag håller dig i min hand...


...Om jag är med dig, vem kan då vara emot dig?
Varken död eller liv,
varken något som nu är eller som skall komma,
varken makter, höjd eller djup
eller något annat skapat
kan skilja dig från min kärlek...
(Rom 8:31; 38-39)


Ta en stund inför Guds Ansikte. Andas ut din oro och lägg den i Guds hand...andas sedan in Guds frid...
Förslag till bön:
Låt min bön nå fram till dig, rädda mig, som du har lovat.
Ps 119:170


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar