Herre, visa mig din väg...


Påverkade av vår samtids snabba kast i tillvaron tar vi oss allt för sällan tid att verkligen stilla oss för att lyssna in vad Guds Ande vill säga. Vi har inte längre tid att som Maria bara sitta vid Jesu fötter(Luk 10:39-42) och umgås med Honom och hämta ny kraft och försäkra oss om att vi är på rätt väg.


Mose var en man som precis som Maria valde att prioritera rätt och därför tog han sig tid att lyssna till vad Gud ville säga. Mose var dessutom en man som inte ville ta ett enda steg utan att först vara helt övertygad om att Gud själv gick med. Av erfarenhet visste han att sann framgång får man endast genom att vänta på Herren.
Vid ett tillfälle talade Gud till Mose och sade till honom vad han skulle göra och Gud lovade Mose att han skulle få änglar till sin hjälp.
(2 Mos 33:2-3) Här skulle man kunna tänka sig att Mose, inspirerad över erbjudandet om änglahjälp, ivrigt borde ha tagit sig an uppgiften, men i stället gjorde han något oväntat. Mose svarade Gud: ”Om Du inte själv vill gå med, så låt oss inte alls dra upp härifrån.” (2 Mos 33:15) Mose nöjde sig inte med mindre än att Herren själv skulle gå med på vägen. Och Mose hade framgång…

I vår vardag möts vi ibland av erbjudanden och vägval som vi ofta har svårt att tacka nej till.
Vi engagerar oss i allt för många verksamheter och uppgifter och precis som Marta, låter vi oss översköljas av stressen och oron över allt det vi inte hinner med och över allt det vi borde göra. (Luk 10:38-42) Tänk vad mycket vi skulle skona oss själva ifrån om vi, likt Mose och Maria, ville lära oss att prioritera rätt och försäkra oss om att Gud själv är med på vägen. Det finns trots allt många vägar att välja men bara en är den bästa.

För alla oss som ibland har en tendens att rusa genom tillvaron är det dock en tröst att veta att när vi går fel, finns det alltid en väg tillbaka: ”Så vänd om till din Gud. Håll fast vid kärlek och rätt, och vänta alltid på din Gud.” (Hos 12:6 )
Sitt en stund inför Guds ansikte och meditera över texten. Reflekterar sedan över din egen situation just nu. Vilken väg har du valt att vandra på? Känner du att du har prioriterat rätt?
Var ärlig och säg precis som du känner, och vet att Gud alltid lyssnar till ett uppriktigt hjärta.

Förslag till bön:

Herre, lär mig dina vägar,
visa mig dina stigar.
Led mig i din sanning, lär mig,
du som är min Gud, min räddare,
ständigt hoppas jag på dig.
Ps 24:4-5
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar