Förlåtelse är en kraft

Ha fördrag med varandra
och var överseende
om ni har något
att förebrå någon.
Liksom Herren
har förlåtit er
skall också ni
förlåta.
Kol 3:13


Alla har någon gång på ett eller annat sätt blivit sårade eller orättvist behandlade. Erfarenheten säger att smärtan som såren åstadkommer ibland kan kännas näst intill outhärdlig. Vid sådana tillfällen är det en befrielse att få uppleva kraften i att förlåta.

Att inte förlåta ger ofriden och bitterheten en möjlighet att rota sig i hjärtat och på så sätt hålla oss fångna i oförsonlighet. När vi är oförsonlighetens fångar får bitterhetens rot all den näring den behöver för att kunna skjuta skott och smitta många. ( Heb. 12:14-15)

Jesus säger att ett av det första vi ska göra när vi ber till Gud är att förlåta om vi har något emot någon. För om vi förlåter då ska också vår himmelske Fader förlåta oss våra överträdelser, misstag, felsteg och handlingar mot andra människor. Mark 11:25 

Att välja att förlåta....är en kraft som rensar undan både skräp och bråte så att det levande vattnet inom oss kan flöda fritt.
Att välja att förlåta... är en kraft som håller vägen till Gud och medmänniskor öppen. 
Att välja att förlåta... är en kraft som ger oss mod att visa Guds kärlek och barmhärtighet även mot den som inte förtjänat det.
Att välja att förlåta är en kraft som ger oss mod att lägga våra relationer i Guds hand.
Att välja att förlåta...är en kraft som ger liv.Sitt en stund inför Guds Ansikte och öppna ditt hjärta för Honom och var ärlig. Hur har du det med dina relationer? Vill du välja att just nu lägga dem i Guds hand?
Din bön kan vara:
Herre, hjälp mig att förlåta (namn) som handlat orätt mot mig Kol 3:13
Jag välsignar (namn) och tackar dig för din nåd över hennes liv Matt 5:44
...tack för att du förlåter mig mina hemliga brister Ps 19:13
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar