Välj livet...

Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.
Joh 10:10


 När Jesus gav sitt liv öppnade Han vägen till Guds tron där du kan få hjälp och barmhärtigthet i den stund du behöver det Hebr 4:15-16; och Han öppnade dörren till Guds rike så att du kan få ta del av den frid, gädje, rättfärdighet och kraft råder där Rom 14:17; 1Kor 4:20. Han som är vägen, sanningen och livet (Joh 14:16) öppnade dörren och vägen för alla människor, genom alla tider.         Han gjorde det för dig här och nu.


I den stund som Jesus gav sitt liv för dig återskapade Han möjligheten till ett liv i överflöd, ett liv som spränger gränsen mellan tid och rum och som sträcker sig bortom graven.
I den stund som Jesus gav sitt liv för dig upprättade Han även vägen, möjligheten till liv här och nu. Det livet innebär inte att du aldrig mer kan uppleva problem eller svårigheter av olika slag. Det livet innebär däremot att det finns hjälp och barmhärtighet att få i den stund du behöver det.


 Sitt en stund inför Guds Ansikte och låt ordet få sjunka in i ditt medvetande
och ditt inre. Är ordet om liv i samklang med ditt inre, eller kämpar du en ojämn kamp med tillvarons Goliat? Känns ditt samtal med Gud som en lång monolog om rop på hjälp och en bön om kraft att orka en stund till? Eller är det så att du vandrar på vägar som leder dig bort från livet... och bort från Gud?


Din bön kan vara:
Tack Gud, för att vägen till din tron är öppen...tack för hjälp och barmhärtighet i rätt tid. Hebr 4:15-16
Hjälp mig att välja livet och att hålla mig nära dig... 5 Mos 30:19b-20
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar