Förbön ger liv

Men förlåt dem nu deras synd…
2Mos32:30-32


 
 
 
 
 
 
 
 
Så länge vi lever i den här världen kommer vi att möta svårigheter av olika slag. Människan kämpar en ojämn kamp mot frestelser som vill tränga sig på och göra tillvaron svår. I vissa fall kan det hända att kampen blir så svår för en människa att hon till slut inte orkar be. Gud känns långt borta, ökenvandringen blir lång och svår och till slut ger hon upp. Hon börjar tvivla på förändring och befrielse och söker i sin nöd hjälp där ingen hjälp finns att få.


Det var precis det som hände med Israels folk under deras vandring genom öknen. De knorrade och tvivlade på Mose förmåga att leda dem ut ur öknen till det förlovade landet. Folkets motsträvighet ledde slutligen till total syndakatastrof och tretusen människors död. Mose, som själv var medveten om sin egen brist och sitt eget behov av Guds nåd, såg med förtvivlan på folkets bortvändhet från Gud. Men istället för att döma dem bad han Gud om försoning och förlåtelse för deras skull.


Precis som Mose så är även vi kallade att stå i försoningens tjänst (2 Kor 5:18) och inte i ”dömandets” tjänst. Därför när vi ser någon som med sitt liv vänder sig bort från Gud ska vi be och inte döma. Vi ska be att Gud ska ge honom eller henne liv igen. (1 Joh. 5:16) När vi ber för någon som gett upp kampen mot synden kan vi våga hoppas och tro att Gud, som är kärleken, hör vår bön.

Minns att var och en av oss är i behov av Guds nåd och kärlek. Därför är det sundare att inta en ödmjuk inställning till               livet(Luk 18: 13) och varandra, än att medvetet och omedvetet upphöja oss själva genom att tro att vi är bättre än andra.(Luk 18:11; Upp 3:17)


Minns att det inte är genom vår egen rättfärdighet, utan genom Jesu seger på Golgata som vi med frimodighet kan komma inför Guds tron, för att få hjälp och barmhärtighet i rätt tid. (Heb 4:16) Sitt en stilla stund i bön inför Guds Ansikte. Bed om ett öppet sinne. Fundera sedan över hur du ser på dig själv? Står du i försoningens tjänst eller i dömandets tjänst?
Finns det någon i din närhet som just nu behöver dina förböner?
 Din bön kan vara:
Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över (namn) och ge (namn) liv igen...1Joh 5:16

Din bön kan även vara:
Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över mig...
.
.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar