Den gode Herden

HERREN är min herde,
mig skall intet fattas.
Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten
där jag finner ro.
Han vederkvicker min själ,
han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.

Om jag än vandrar i
dödsskuggans dal,
fruktar jag intet ont,
ty du är med mig.
Din käpp och stav de tröstar mig.

Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn.
Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.
Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar,
och jag skall bo i HERRENS hus evinnerligen.
Ps 23

Reflektion:
I Psalm 23 inleder David den första meningen med att proklamera att Herren är hans Herde, och eftersom en god herde alltid tar han om sina får vet han att ingenting ska fattas honom. Även när årstiden växlar från sommar till höst kommer Herden att leda honom till goda betesmarker. Han vet att när öknen är som torrast och värmen hotar hans liv, kommer den gode Herden att föra honom till vatten där han kan släcka sin törst, och hämta nya krafter. David kan vara trygg för han vet att den gode Herden alltid finns i hans närhet och leder honom rätt, precis som Han har lovat....

I den andra delen av psalmen proklamerar David än en gång tryggheten och förvissningen om att Gud verkligen är med honom i livets alla omständigheter. Även när han befinner sig i den mörkaste dal av svårigheter som plågar honom vill Gud omsluta, skydda, bevara och bära honom...och just därför kan David känna tröst och ro i sin själ.

I den tredje och sista delen av psalm 23 beskriver David hur Gud genom tre kärlekshandlingar visar sin omsorg. Mitt i tillvaron och i stunder av svaghet och otillräcklighet, dukar Gud ett bord med allt det goda som David behöver. Därefter smörjer Gud Davids huvud med helande olja som beskydd och läkedom för hans tankar och hans själ; och fyller till sist Davids bägare – hans liv – med överflöd av allt sitt goda.


Om du har Herren som din Herde kan du vara trygg i förvissningen om att Han har omsorg om dig och att Han vet vad du behöver. Oavsett vilken årstid du upplever i ditt liv vet den gode Herden var de gröna ängarna och friska källorna finns.

Jesus, som själv kallar sig för den gode Herden (Joh 10:11) säger till dig: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. (Matt 11:28) Han vill möta dig där du befinner dig i ditt liv och där vill han:

* fylla din bägare - ditt liv - med allt sitt goda
* smörja ditt huvud med helande olja och ge din själ ro
* leda dig på vägar och stigar som tidigare varit dolda för dig
* visa dig sin kärlek och omsorg
* visa dig sin godhet och sin nåd
* duka ett bord med nya möjligheter, inspiration, helande...
...allt det som just du behöver i ditt liv.


Sitt en stund inför Guds ansikte och meditera över bibeltexten. Reflekterar sedan över din relation med Honom. Var ärlig och säg precis som du känner, och vet att Gud alltid lyssnar till ett uppriktigt hjärta.
Förslag till bön:
Tack Herre för att du är min herde och att du har omsorg om mig...tack för att din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv. Hjälp mig att leva nära dig...En retreat...vad är det?
I ett allt mer stressat samhälle där stillhet är en sällsynthet och tystnaden en bristvara växer en längtan...djup ropar till djup.

Jesus säger:
Kom med mig
till en öde plats
så att vi
kan vara ensamma,
och ni kan vila er lite...
(Mark 6:31)

Vad är en retreat? Ordet retreat betyder ”att dra sig tillbaka” och innebär i praktiken att du för en tid lämnar vardagen för att vara ensam med dig själv och med Gud.

Retreaten ger dig möjlighet att vistas i en tyst miljö där du utan prestation får vara närvarande och öppen inför Gud, och där han får en chans att tala till dig.

Man skulle också kunna säga att en retreat är en plats med himmelsk atmosfär här på jorden...

En vanlig form av retreat är att åka iväg till en plats där ingenting får utrymme att störa vilan, en plats där du kan låta dig omslutas av helande tystnad, där du kan vara ensam med Gud och vila dig i honom och hos honom.

En annan form av retreat är en-dags-retreaten som du ibland kan få ta del av i olika kyrkor.

Ännu en form av retreat kan vara den som jag vill erbjuda dig här i min blogg...


 

En stilla kvällsstund...


En kvällsstund
vid ett stilla hav
som speglar solens sista strålar
alldeles strax
innan mörkret lägger sig

kan för en stressad
nutidsmänniska

upplevas som en retreat....
en stund
av himmelsk atmosfär

Var stilla inför Herren...vänta på Honom.
Ps 37:7