Hämta ny kraft...

Gud rustar mig med styrka,
så att jag vandrar den rätta vägen.
Ps 18:33


Även den som bär Villighetens skor på sina fötter behöver ibland bli rustad med ny kraft och styrka från Gud.

Om vi vandrar allt för länge utan att sätta oss ned för att vila förlorar vi snart vår kraft och vårt fokus på den väg vi vandrar. Vi blir trötta och modlösa. Små stenar som ligger här och där på vår väg förvandlas till stora omöjliga berg...

Att sitta vid Jesu fötter är att vila för att hämta ny kraft.


Jesus själv säger :
Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.
Matt 11:28-30

Vila syftar i det här sammanhanget både på frihet från fysiskt arbete och frihet från oro och stress...
 ...men vila i det här sammanhanget är också en inbjudan till att ge upp försöket att frälsa sig själv och istället låta Gud fullborda sitt verk i ditt och mitt liv...

Vila är att lita på att Gud har allt i sin hand... 
...men vila kan även vara att tillåta sig själv att välja bort det som orsakar kraftlöshet, modlöshet och utbrändhet...och istället prioritera det som ger liv.


Sitt en stund vid Jesu fötter och låt Honom fylla dig med ny kraft...Din bön kan vara:
...du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud,
sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet.
Vänd dig till mig, var barmhärtig.
Ge din tjänare kraft...
Ps 86:15-16