Du är underbar...

Du min duva i bergsklyftan,
i klippväggens gömsle,
låt mig se ditt ansikte,
låt mig höra din röst,
ty din röst är så ljuv
och ditt ansikte så skönt...
Du är allt igenom skön, min vän,
på dig finns ingen fläck.
Höga visan 2:14; 4:7
 Även om du just nu
har en känsla av att inte duga och
att inte räcka till,
minns att  i Skaparens ögon
är Du värdefull.

Även om du just nu
är tyngd under omgivningens krav och förväntningar
på hur du ska vara och
på hur du ska se ut,
minns att i Skaparens ögon 
är Du underbar...
dyrbar...
ljuv...
utan fläck...
och allt igenom skön...
Sitt en stund inför Guds Ansikte. Göm dig inte undan hans kärlek. Låt dig omslutas av hans närhet. Hör hans milda röst tala kärleksfulla ord till dig...och vet att Du är älskad. Förslag på bön:
Omslut mig på alla sidor och låt mig få känna din kärlek...Ps 139:5.