Ge inte upp...

Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen.
Jes 43:19
Ett nåderikt regn lät du falla, Gud,
när din egendom var uttorkad, 
gav du den nytt liv...
Ps 68:10


Även om du befinner dig 
i den torraste öken 
där växtkraften tagit slut
där livet dränerats på sitt hopp -
ge inte upp
Gud är där...

Han är den som drar fram 
genom öknarna, Ps 68:5
Han är den som gör en väg 
där ingen väg finns, 
Han är den som leder dig 
på nya stigar 
mitt i ödemarken, Jes 43:19

Han är den som gör 
allting nytt Upp 21:5
Han är den som väcker 
vattenkällor till liv Ps 107:35
och i hans fotspår växer
fröjd och jubel...Jes 35:1

Även om du befinner dig 
i den torraste öken 
där växtkraften tagit slut
där livet dränerats på allt hopp -
ge inte upp
Gud är där 
och Du ska få se Hans Härlighet Jes 35:2
Sitt en stund i stillhet och tystnad inför Guds Ansikte och vet att Han är nära. Hör hans ord: Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig...Jer 31:3Din bön kan vara:
Herre, tack för din eviga kärlek mot mig...
...låt ditt regn falla över mig...och ge mig nytt liv.Ps 68:10