Inte plockar man väl fikon från tistlar...

Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt,
inte heller något dåligt träd som bär bra frukt.
Ett träd känner man igen på frukten.
Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar?
En god människa
bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd,
och en ond människa
bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd.
Ty vad hjärtat är fullt av,
det talar munnen
Luk 6:43-45Ett träd känner man igen på frukten….

Precis som ett fikonträd med gröna blad förväntas bära frukt som de förbipasserande kan plocka, äta och njuta av, Matt 21:19 förväntas en god människa bära ljusets frukt, som består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Ef 5:9
Därför borde det inte vara svårt att avgöra vilka slags träd man möter längs vägen. Matt 21:19 Jesus säger ju att det goda och det onda bärs fram ur människans inre och avslöjas genom munnens tal...

* Ord från en tanklös kan hugga som svärd,
   de visas tunga ger läkedom. Ord 12:18

* Ett mjukt svar stillar vrede,
   ord som sårar väcker harm. Ord 15:1

* Baktalarens ord är som läckerbitar, de tränger in i människans inre. Ord 18:8
   …de gör sina tungor skarpa som svärd, bittra ord lägger de an som pilar.Ps 64:4

* Milda ord är som drypande honung, ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen. Ord 16:24


Det vi förvarar i hjärtats inre förråd plockas som frukter av dem vi möter...

Det är dock bara trädet som har sina rötter fast rotade i Guds egen godhet och kärlek som kan bära god frukt. Ef 3:17


Det finns med andra ord bara en orsak till varför ett träd är gott och kan bära god frukt.

Orsakerna till varför ett träd inte är gott eller varför det inte bär frukt kan däremot vara fler...

En orsak till att ett träd med gröna blad inte bär frukt kan vara att trädet har en osund insida.Orden från hans mun är halare än smör, men stridslust fyller hans hjärta. Hans ord är lenare äön olja, ändå är de dragna svärd.Ps 55:22
Förbipasserande luras att tro att trädet pågrund av sina gröna blad har något gott att erbjuda, men när de kommer nära ser de att trädet är fruktlöst. Luk 6:43-45


En annan orsak kan vara att trädet är allt för grönt och lummigt och därför bär det inte någon frukt. Ett sådant träd behöver tuktas och ansas av trädgårdsmästarens säkra och kärleksfulla hand. Ibland kan det hända att det krävs mer än att bara rensa trädet från vattenskott. Kanske måste det även grävas och gödslas runt trädet för att det ska bli fruktbärande. Luk 13:6
 Sitt en stund inför Guds Ansikte. Meditera över orden här ovan. Vilket slags träd är du? Vilket slags träd vill du vara? Vad förvarar du i ditt hjärtas förråd? Vilken frukt kan de som möter dig plocka från ditt träd?Din bön kan vara:
Fader, jag ber att du i din härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt min inre människa genom din Ande, och att Kristus genom tron ska bo i mitt hjärta och att jag ska bli rotad och grundad i kärlekenEf 3:16-17


Din bön kan även vara:
Herre, hjälp mig att leva nära dig… så att jag kan få bli som ett träd planterat vid vattenbäckar, ett träd med gröna blad och som bär sin frukt i rätt tid …Ps 1:3