Vila vid vägen...

Fråga efter den goda vägen och
vandra på den
så ska ni finna ro
för era själar...
Jer 6:16
Låt inte modet falla när din vandring känns lång, och vardagen gör dig trött Sef 3:16. Sätt dig istället ned vid vägen och vila dig en stund.

Var stilla inför Herren och vänta på Honom. Vänta på hans närhet och kraft.Ps 37:7
Minns att det är genom stillhet inför Herren och förtröstan på Honom som du blir stark. Jes 30:15

Kasta dina bekymmer på Gud och lita på att Han tar emot dem, och att Han bär allt i sin starka och nådefulla hand. 1 Pet 5:7
Minns att det är inte genom din egen kraft eller styrka som förändring kan ske - utan genom min Ande, säger Herren. Sak 4:6
Känd dig fri att just nu vila vid vägen en stund... Andas ut din själs oro och andas in Guds frid.... Låt vardagens bekymmer och kommande vecka landa i Guds starka och nådefulla hand...
Din bön kan vara:
Jesus...du är vägen  som jag vandrar Joh 14:6 - hjälp mig att hålla mig nära dig...för bara hos dig har min själ sin ro. Ps 62:2