Vändpunkten...

Det sanna ljuset,
som ger ljus åt alla människor,
skulle nu komma till världen.
Joh 1:9
Det budskap som Julen vill förmedla är att det sanna ljuset- Jesus Kristus, han som är Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, FridsfursteJes 9:6  - har kommit till världen för att ge ljus åt alla människor...
... precis som vändpunkten när midvintersolståndets stund är inne, när ljuset åter igen får makt över mörkret, vill det sanna Ljuset ge ljus åt dig.

Öppna ditt hjärtas alla rum och låt det sanna Ljuset få bo i ditt inre och ge ljus åt hela ditt liv.Sitt en stund inför Guds Ansikte...Ge rum och utrymme för Julens Frid och Ljus...
Din bön kan vara:
Tack, Gud, för att du har sänt ditt Ljus och din Sanning Ps 43:3;Joh 1:5
Låt ditt ljus ge ljus åt mitt hjärta och lysa för alla(namn)i mitt hus. Matt 5:15

 .
.
.
.
.

Det börjar med ett rop...

HERRE, min Gud,
jag ropade till dig
och du helade mig.
Ps. 30:3

I Psalm 30 får vi ta del av den tacksamhet som David känner när han upplever att Gud svarar på hans bön. David ropade till Gud, och Gud helade honom…

Du förvandlade min klagan
till dans,
du tog av mig sorgens dräkt och
klädde mig
med glädje.
Därför skall min själ
lovsjunga dig
utan att tystna.
HERRE min Gud,
jag vill tacka dig
för evigt.
Ps 30:12-13

Det finns de som säger att vårt tankeliv består av ca 70% negativa tankar, och att hur vi mår och hur vi känner oss till stor del beror på hur vi tänker… Kanske är det just betydelsen av ett positivt tankeliv som ordspråksbokens författare Salomo ville lyfta fram när han skrev:

Ett glatt hjärta gör ansiktet ljust,
på hjärtesorg följer modlöshet… Ords. 15:13
Sinnesro ger kroppen livOrds. 14:30

Davids hjärta hade uppenbarligen varit fyllt av sorg och klagan och kanske missnöje. Så kan det även vara för oss ibland; men om vår dag eller vårt liv består av ständig klagan och missnöje, finns det en risk att vi till slut fastnar i en negativ och nedåtgående spiral. Det negativa tänkandet kan liknas vid en centrifugalkraft som vill dra oss bort från centrum – Jesus som är vår frid. Ef 2:14,15

David ropade till Gud och det negativa som han upplevde i sitt liv och situation förvandlades till något positivt och gott. Klagan förvandlades till dans, och sorgen förvandlades till glädje. Den förvandling och det helande som David fick uppleva fyllde honom med tacksamhet och lovsång till Gud.

Du och jag kan precis som David välja att vända oss till Gud, ropa till Honom och låta Honom helade oss…

förvandling börjar med ett rop till Gud.


Sitt en stund i stillhet inför Guds Ansikte… Låt Davids ord i Psalm 30 sjunka in i ditt inre. Har du hjärtesorg som gör dig modlös eller har du glädje i ditt hjärta som gör ditt ansikte ljust? Vet du hur du tänker?
Din bön kan vara:
Hela mig, HERRE, så blir jag helad. Rädda mig, så blir jag räddad. Du är min lovsång. Jer 17:14