Tid som väntar...

Jesus Kristus          
är densamme
i går,
i dag
och i evighet…
Heb 13:8Det kan vara lärorikt och nyttigt att ibland stanna upp i tillvaron, och speciellt inför ett nytt år reflektera över den tid som varit och den tid som väntar på oss……

...och att då även känna hur förtröstansfullt det är att veta att det finns en - Jesus Kristus - som går med oss och som lever med oss både i dåtiden, i nutiden och i framtiden… Heb 13:8

…och trots att våra dagar är som gräset som snart vissnar och som en vindfläkt som blåser bort, så vet vi att Guds tankar för dig och för mig är fridens tankar och att han vill ge oss en framtid och ett hopp. Ps 103:15; Ps 39:6;Jak 4:14; Jer 29:11
Reflektion:
Kan du minnas tillfällen när du under det gångna året på ett speciellt sätt fått uppleva Guds närvaro, välsignelse och hjälp i ditt liv?

Tacka Herren för hans närvaro vid dessa tillfällen och händelser…


Kan du minnas tillfällen när du under det gångna året fått vara till välsignelse för andra?

Tacka Herren för att han välsignar dig till att vara en välsignelse för andra…

Finns det besvikelser över misslyckanden eller tillfällen och händelser som inte blev som du hade planerat och tänkt?

Överlåt och lämna de händelserna i Guds hand…


Tänk dig in i den tid som väntar… Hur ser den ut? Vilka drömmar har du?

Befall dina verk åt Herren (ge dem helt och hållet till Honom och lita fullständigt på Honom; Han kommer då att göra så att dina tankar stämmer överens med Hans vilja, och) så har dina planer framgång.Ord 16:3*
Bön:
Herre, jag ber inför den tid som väntar att du ska välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig! Jag ber att du ska beskydda och bevara mig så att jag slipper olycka och smärta! 1Krön 4:10; Matt 6:13
*Selas översättning ur The Amplified Bible
 .
.
.