Kampen mot Goliat…


David svarade filisteen:
"Du kommer mot mig
med svärd och spjut och lans,
jag kommer mot dig
i HERREN Sebaots namn"
1 Sam 17:45 

I 1 Samuels bok 17:24-50* kan vi läsa om Davids kamp mot Goliat. Berättelsen är en bild på kampen mellan gott och ont, ljus och mörker men även en stark proklamation om Guds utvägar i det omöjliga.


När man sätter sig in i berättelsen om David och Goliat inser man snart att situationen – i alla fall mänskligt sett – utan tvekan var förtvivlad. Omständigheterna hade lamslagit folket och modlösheten växte sig allt starkare, och problemet allt större. Kämparna som tidigare hade varit kraftfulla och modiga var plötsligt omgivna av en tröstlös situation, och bundna av rädsla och ångest.


Hur tänkte David när han valde att ta upp kampen mot jätten Goliat? Vad var det som fick honom att inte ge upp trots att människor i hans omgivning försökte hindra honom? 1Sam 17:28; 1Sam 17:33


David räknades som ganska obetydlig i människors ögon, men han hade en nära relation med Gud och ett hjärta som behagade honom. 1 Sam 16:7 Det var Davids relation med Gud och hans erfarenhet av Guds kraft och hjälp i vardagen som blev hans stora styrka, när problemet med Goliat uppenbarade sig. 1Sam 17:37 I vardagens alla uppdrag, medgångar och motgångar hade David om och om igen fått smaka på Guds godhet och omsorg. Många gånger hade han fått se Guds utvägar i omöjliga situationer. Därför tvivlade han inte i sitt hjärta. Därför visste han vem han kunde lita på i kampen mot Goliat. Därför visste han att det var genom Guds kraft som han kunde vinna seger, och inte genom sin egen styrka.1 Sam 17:45; 1Sam17:47


Den rustning och de vapen som Saul ville att David skulle bära i kampen mot Goliat, var alldeles för stora, tunga och omständliga för David. 1 Sam 17:38 Han kände sig obekväm och visste instinktivt att om han accepterade Sauls rustning skulle han inte vinna någon seger. Därför valde han att förlita sig på sin erfarenhet av Guds kraft och sina enkla vapen - sin käpp, slungan och de fem stenarna.


Goliat är en självklar symbol för något ont som vill stjäla vår glädje, göra oss modlösa och kraftlösa, och bli till berg och hinder på vår väg. Men Goliat representerar även människans dyrkan av mänsklig makt och kraft. Sauls rustning skulle kunna vara en symbol för människan tro på sin egen förmåga och mänskliga kraft; och Davids käpp, fem stenar och slunga, representerar förvissningen om den tröst som bara Gud kan ge Ps 23:4, den vardagliga bönen, relationen med Gud och erfarenheten av Guds kraft.Begrunda berättelsen om Davids möte med Goliat. Vilken Goliat möter du i ditt liv? Hur tänker du bekämpa honom? Genom Guds kraft eller din egen? Vilken erfarenhet av Guds omsorg, hjälp och kraft har du i ditt vardagsliv?


Förslag på bön:
Jag vet att ingenting är omöjligt för dig, Gud… Hjälp mig att inte tvivla i mitt hjärta, hjälp mig att tro på din kraft och dina möjligheter. Mark 11:23
*Texten finns att läsa här: http://www.bibeln.se/las/2k/1_sam#q=1%20Sam%2017
.
.

1 kommentar:

  1. En av dom största mänskliga svagheterna är att vi allt för ofta ser till det som är för ögonen. För en del tar det längre tid att inse att allt är inte vad det utger sig för att vara. Men om vi vandrar i anden lär vi oss snabbare att inse skillnaden mellan kött och vad Gud har deponerat in i en människas liv.
    Tack för ett bra och läsvärt inlägg.
    Gud välsigne dig!

    SvaraRadera