Själens försvar...


[…] kläd er i rättfärdighetens pansar…
Ef 6:14

I Efesieberevet 6:10-18 * uppmanas vi att klä på oss Guds vapenrustning, ljusets vapenrustning som skydd mot de osynliga men verksamma mörka krafter som vill bli till hinder på vår väg. Att ta på sig rustningen är att ikläda, gömma sig i, Jesus och hans seger på korset.

Vapenrustningens andra del kallas för Rättfärdighetens pansar och har som uppgift att skydda kroppens känsliga delar som t ex hjärtat. I bibeln symboliserar hjärtat ett centrum för bland annat:

känslor Ps 34:19
sorg Joh 16:6
oro Joh 14:1
tro Rom 10:10
glädje Apg14:17; Ps 28:7
längtan efter Gud Ps 27:8
en plats där Jesus bor Ef 3:17

Din själs huvudförsvar mot Fiendens angrepp är att du i ditt hjärta vet att du är
rättfärdig inför Gud.
Makter och krafter vill däremot att du ska känna dig fördömd och borta ifrån Gud
och ovärdig att kallas Guds barn.

När känslorna efter ett ångrat nederlag 1Joh 1:9 vill hävda att du är misslyckad, eller när gamla nedbrytande minnen flyter upp till ytan kan du genom Guds nåd få kraft att orka tro, att du är förlåten och frikänd och inför Gud - att du är rättfärdig. Det är inte genom din egen duktighet och inte genom dina egna gärningar som du blir rättfärdig utan endast genom tron på Jesus. Rom 3:24; Rom 3:28; Rom 4:24-25; Rom 10:10
Den Sonen har gjort fri är verkligen fri. Joh 8:36

Den som en gång vänt om till Gud kan varje ny dag klä på sig rättfärdighetens pansar som skydd mot de krafter och makter som vill stjäla glädjen och friden i Gud.

Låt textens budskap uppmuntra ditt inre. Hungrar och törstar du efter rättfärdighet?Matt 5:6 Har du tagit på dig rättfärdighetens pansar? Tacka Gud för beskydd mot allt ont som vill stjäla din glädje…Förslag på bön:
Min själ väntar på dig, Herre, du är min hjälp och min sköld...Ps 33:20

*Här kan du läsa texten om vapenrustningen i sin helhet http://www.bibeln.se/las/2k/ef#q=Ef%206:10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar