Verklig fred...

…och sätt som
skor på era fötter villigheten
att gå ut med
budskapet om fred.
Ef 6:15


Villighetens skor, eller beredskapens skor som de också kallas ibland, är den andliga vapenrustningens tredje del och omnämns i Ef 6:15*. Orden om att ta på sig beredskapens skor riktas till den som omvänt sig till Gud och som därefter uppmanas att bära försoningens budskap vidare till andra. "Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: "Din Gud är konung!" Jes 52:7

Den som en gång vänt om till Gud är alltså kallad att vandra i omvändelse Matt 3:8 och att stå i försoningens tjänst. 2 Kor 5:17-19; Rom 12:18. Den som vandrar i daglig omvändelse och håller fast vid försoningens tjänst kan stå stadigt på ojämn mark; och är välrustad mot mörkrets frestelser och listigheter som vill orsaka strid och oförsonlighet.

Fred innebär vanligtvis enighet och ett tillstånd utan krig. Budskapet om fred som syftas på i Ef 6:15 handlar inte bara om fred med varandra, utan framför allt om försoning och frid med Gud. Det är en sådan frid som människor i en värld fylld av oro, våld och mörker – allt sådant som bortvändheten från Gud ger - törstar och längtar efter allt mer...
 Sitt en stund i stillhet inför Guds Ansikte. Låt budskapet om fred röra vid ditt inre… Kanske pågår just nu en strid i ditt inre…en kamp om din själ…Kanske upplever du ofrid med Gud och med människor?
Jesus som är din frid Jes 53:5; Ef 2:14, han som genom sin död på korset öppnade vägen till Gud, vill förvandla ditt liv och därför säger han just nu till dig:
Min frid ger jag dig…Joh 14:27


Din bön kan vara:
Himmelske Fader, hjälp mig att vara en bärare av försoningens budskap... tack för din godhet, din mildhet och ditt tålamod...låt din godhet alltid leda mig till omvändelse. Rom 2:4

Omvändelsebön:
Jesus Kristus, jag tror att Du är Guds Son och att Du dog och uppstod för mig. Rom 10:9-10 Här är jag… precis som den jag är inför dig. Du är den mitt hjärta längtar efter och jag behöver Dig! Förlåt min bortvändhet och gör mig ren. Jag vill öppna dörren till mitt hjärta och ta emot dig som min Herre och frälsare och vän. Heb 13:14 Tack för att du hör min bön och ser min längtan…amen.


* Här kan du läsa bibeltexten om vapenrustningen. Ef 6:10-18
http://www.bibeln.se/las/2k/ef#q=Ef%206:10
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar