Ett är nödvändigt...


...Marta tog emot honom i sitt hem. 
Hon hade en syster, Maria,
som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord.
Marta däremot var helt upptagen
med allt som skulle ställas i ordning, och hon gick fram och sade: "Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting?
Säg nu till henne att hon hjälper mig."  Herren svarade henne: 
"Marta, Marta, du gör dig bekymmer
och oroar dig för så mycket.
Men bara ett är nödvändigt.
Maria har valt den goda delen,
och den skall inte tas ifrån henne."
Luk 10:38-42


Precis som Marta tar emot Jesus i sitt hem får vi ta emot Honom i våra hjärtan
Det är där, i vårt inre rum, som Jesus vill umgås med oss och det är där som han vill ge oss sin frid. När vi söker Honom och allt hans goda kan vi vila i tron på att han förser oss med det vi behöver. Matt 6:33 En stund med Jesus är den källa som ger energi och kraft för varje dag, men den är ändå så märkligt lätt att försaka. Precis som Marta är upptagen av vardagen, fyller även vi vår tid med diverse sysslor som gör oss kraftlösa. Ofta förvandlas även vår stund med Jesus till åtaganden och måsten; men när höststormarna blåser bort all vår kraft och vårt mod faller som vilsna löv i vinden, är det stunden nära Honom som trots allt förvandlar allt.
Kanske är det till och med så att vi behöver mer av Mariaperspektivet i våra hjärtan för att mitt i vardagen kunna vara Jesu händer och fötter...

När vi förlorar Mariaperspektivet och låter vårt inre fyllas med oro och stress, och bekymren skymmer sikten så att vi inte längre ser det enda nödvändiga, är det befriande att veta att Gud är en barmhärtig Gud som låter sig finnas när helst vi söker Honom.       5 Mos 4:29-31 Det fantastiska är att vi kan söka Honom precis där vi är. Både när det gäller situation och känslor. Han är inte beroende av det perfekta ögonblicket eller platsen. Om vi precis där vi är, söker Honom av hela vårt hjärta och hela vår själ, möter Han oss i vårt innersta och bekräftar sin närvaro med sin frid.

Han ska aldrig överge dig...

Sitt en stund i stillhet...vil
ka tankar och känslor cirkulerar i ditt inre? Oro och bekymmer eller Guds frid? Lyft din blick och se på Jesus...låt Honom ge dig sin nåd. Sök det enda nödvändiga...


Din bön kan vara:
Herre, jag lyfter min blick upp till dig....tack för din nåd som du ger till mig. Ps123:1-2


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar