Sanningens bälte…

Stå alltså fasta, spänn på er
sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och
sätt som skor på era fötter
den beredskap som fridens evangelium ger.
Tag dessutom trons sköld.
Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar.
Tag emot frälsningens hjälm och
Andens svärd som är Guds ord.
Gör detta under ständig
åkallan och bön och bed alltid i Anden
Ef 6 13-18


I Efesieberevet 6:10-18* uppmanas vi att klä på oss Guds vapenrustning som skydd mot de osynliga, men verksamma mörka krafter som vill bli till hinder på vår väg. Vapenrustningens som även kallas ljusets vapenrustning representerar Jesus Kristus och hans närvaro i våra liv. Rom 13:12 Att ikläda sig rustningen är med andra ord att ta på sig, gömma sig i, Jesus och hans seger på korset. Glöm inte att Segern är trots allt vunnen och det är därför som Gud alltid för oss fram i Kristi segertåg 2Kor 2:14. Glöm inte att det är bara den som har klätt på sig rustningen som kan stå fast och behålla fältet när verksamma mörka krafter vill ställa till problem längs vägen.

Den andliga vapenrustningen består av sju delar:
Sanningens bälte
Rättfärdighetens pansar
Beredvillighetens skor
Trons sköld
Fräslningens hjälm
Andens svärd
Åkallan och bön

Den första delen* av rustningen är Sanningens bälte. Sanning är motsatsen till lögnen, men i nya testamentet kan man även se att sanningen har en vidare betydelse. Att varje ny dag spänna på sig sanningens bälte är en bild på att hålla fast vid Jesus som är Sanningen, och att vandra med Sanningens Ande som är vår hjälpare.Ef.4:14-15; Joh. 14:6;17 Sanningens bälte nämns med tanke på en soldats kläder som skulle vara fastspända med ett bälte. Löst hängande kläder innebar för en soldat ett hinder t ex för effektiv strid. Löst hängande kläder kan även vara en bild på de lögner och oärligheter som vi bär på, och som hindrar vår andliga utveckling och vandring framåt.
Läs och meditera över texten om den andliga vapenrustningen. Har du tagit på dig sanningens bälte i dag? Eller finns det löst hängande kläder som hindrar dig från att vandra framåt?


Förslag på bön:
Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. På dig hoppas jag alltid.Ps 25:5* Första delen om Vapenrustningen.
*Här kan du läsa texten om vapenrustningen i sin helhet: http://www.bibeln.se/las/2k/ef#q=Ef%206:10