Frid i stormens öga…

Tag emot frälsningens hjälm… Ef 6:17


Även om vi när motgångar och frestelser drabbar oss glömmer att det finns en andlig värld som strider mot allt det goda som Gud vill ge oss, är den dock en sanning och en verklighet. Ef 6:12 Allt det negativa som vi möter och som vill påverka oss och som vill få oss att tappa modet, tron och hoppet om frälsning, är strategier som mörkrets furste använder mot oss. Därför uppmanas vi att ta emot frälsningens hjälm, inte som något som vi kan förtjäna, prestera eller frambringa i egen kraft, utan som en gåva från Gud. Den som bär hoppet om frälsning som hjälm 1 Tess 5:8 på sitt huvud kan trots hårda strider ändå glädjas över frälsningen och finna frid mitt i stormens öga. Joh 14:27 Frälsningens hjälm skyddar nämligen inte bara vårt huvud från yttre våld, utan även vårt tankeliv och därmed också vårt själsliv. Ef 6:14-15 Fil 4:4-7

Vi får inte glömma att vår motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.1 Pet 5:8                  I de stunder när vi faller för våra hemliga begär Jak 1:14-16; Matt 15:9 kan den Onde få oss att känna oss värdelösa och misslyckade, modlösa och kraftlösa. I en sådan situation blir vi inte bara modlösa och kraftlösa utan även ett lättfångat byte för en fiende som i bibeln framställs som ett hänsynslöst rovdjur. 1 tim 6:12; Ord 24:10 Därför är det av största väsentlighet att vi håller oss vaksamma och att vi varje ny dag tar emot frälsningens hjälm…

En tröst är det dock att veta att den som håller fast vid Jesus och hans eviga seger på korset inte är ensam i sin kamp. Vi har en hjälpare som alltid är hos oss Joh 14:16…och den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.2 Tim 17
Glöm därför inte att frälsningens hjälm skyddar dina tankar och hjälper dig att i livets alla förhållanden glädjas över frälsningen. Du är försonad med Gud och du är förd från mörkrets rike till Guds rike som består av rättfärdighet och frid och glädje i den Helige Ande. Rom: 14:7


Sitt en stund i stillhet inför Guds Ansikte. Kan du känna glädjen över frälsningen eller upplever du kamp och ofrid i ditt inre? Berätta för Gud hur du känner...


Din bön kan vara:
Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig.
Ps 32:7
Här kan du läsa texten om den andliga vapenrustningen Ef 6:10-18:
http://www.bibeln.se/las/2k/ef#q=Ef+6%3A10