Vägen till lycka...


Gläd er alltid i Herren.   Än en gång vill jag säga:
gläd er.
Fil 4:4
Det finns många olika förklaringar på vad glädje är, och enligt Svenska Akademiens Ordlista är glädje en egenskap, ett förhållande, ett tillstånd eller en känsla som har sitt ursprung i välbehag, tillfredsställelse och belåtenhet. När det gäller glädje så är det en allmän kännedom att den får människan att må bra på alla sätt, både andligt, själsligt och fysiskt. Därför försöker människan skapa sig sin egen glädje och jagar efter lyckan som kan fylla tomrummet inom henne, i alla fall för stunden…

Det finns dock en glädje som räcker längre än bara för stunden, och vägen till den går via Guds ansikte. Ps 73:28 Inför Guds ansikte kan vi låta oss mättas av glädje. Ps 16:11 Gud är vår glädje och vår fröjd och det är han som mättar oss med sitt goda. Ps 43:4; Ps 107:9 Han är dessutom en outsinlig källa som vi får ösa ur 
med fröjd. Jes 12:3 En källa vars vatten flödar fritt och för intet, och som till och med kan få den torraste öken att glädja sig, och den mest ofruktsamma hedmark att fröjda sig och att blomstra som en lilja. Jes 35:1

Glöm därför inte att:
Herren är din glädje
därför kan du vara glad och fröjdas i Honom.Ps 32:11
Herren är din glädje
därför är din fröjd i Honom även din starkhet.Neh 8:10
Herren är din glädje
därför kan du vara glad i hoppet om frälsning.Rom 12:12
Herren är din glädje
därför kan du tro att han vill ge dig vad ditt hjärta begär.Ps 37:4
Herren är din glädje
därför strålar ditt ansikte av fröjd när du ser upp till Honom.Ps 34:6
Herren är din glädje
därför kan du varje ny dag säga:
Detta är den dag som Herren har gjort,
låt oss på den jubla och vara glada!Ps 118:24

När stunder av svårigheter drabbar oss är det långt ifrån en självklarhet att kunna känna glädje. I sådana stunder är det viktigt att minnas allt det goda som Gud har gett oss genom Jesus Kristus, nämligen rättfärdighet Ef 4:24,
helande  och läkedom 1 Pet 2:24, och evigt liv Joh 3:15. I stunder av svårigheter kan det även vara bra att tänka tillbaka på alla de gånger som vi har fått uppleva glädje inför Guds ansikte, och vem som är vår verkliga starkhet.


Det finns en man i bibeln som på ett målande sätt beskriver betydelsen av att i stunder av svårigheter ändå fokusera på vem som är källan till glädje och starkhet:

”Fikonträden blomstrar inte mer, och vinstocken ger ingen skörd. Olivträdets frukt slår fel, och fälten ger ingen föda.
Fåren rycks bort ur fållorna, och ingen boskap finns i stallet.
Men jag vill jubla i HERREN och glädja mig i min frälsnings Gud.
HERREN, Herren är min starkhet. Han gör mina fötter som hjortens och låter mig gå fram över mina höjder.” Hab 3:17-19 Sitt en stilla stund inför Guds Ansikte. Låt ditt inre mättas av Gud som är din glädje…Din bön kan vara:
Herre, att vara i din närhet är lycka för mig Ps 73:28
...mätta mig med din glädje och ditt goda. Ps 16:11;Ps 43:20