Håll ut...


Överlämna din väg åt HERREN,
förtrösta på honom,
Han skall göra det.
Ps 37:5
Glädje och hopp som blandas med prövningar och motgångar är det som vanligtvis möter en vandrare längs livets väg. Det är en verklighet att även den som gett sitt liv åt Jesus, och trots allt det goda som Han ger, ändå får möta prövningar, motgångar och frestelser av olika slag. Eftersom prövningar är en del av livet, kan det vara visligt att ibland fundera över hur vi ser på de motgångar som vi möter. Även om en viss händelse är komplicerad, kan man istället för att agera överilat ta ett steg tillbaka och betrakta situationen från ett annat håll. Om man tillexempel bestämde sig för att betrakta en motgång eller jobbig situation ovanifrån, så kan det hända att läget skulle upplevas betydligt mindre, både i storlek och kapacitet. Kanske blir summan av omständigheten mer positiv efter en sådan betraktelse, och kanske handlar vi på ett mer visligt sätt nästa gång vi hamnar i en liknande situation längs vägen.
Det är ju trots allt – även om vi oftast har svårt att acceptera det - genom prövningar och ett visst mått av lidande som vi växer i vårt tålamod, vår uthållighet, och likaså i vår tillit och erfarenhet av Gud. Rom 5:2-4; Jak 1:2-3


Håll ut…
När vägen kantas av prövningar i familjen, på arbetsplatsen, i samhället där du bor, eller i själen och tankelivet, tar din egen kraft ganska snart slut. I vardagskampen glömmer du lätt bort att leva nära källan där den outsinliga
kraften och ljuset bor.Ps 36:10 Du glömmer att lägga dig själv i Guds hand. Ps 31:6 När kraften är slut och det känns som att det är dags att ge upp, när du hamnat längst ner i den mörkaste, kallaste grop där bottendyn gripit tag om dina fötter, håll ut! Glöm inte bort att den väg som går via Jesu seger på korset når fram till Guds tron. Där, vid Guds tron, kan du få hjälp och barmhärtighet i rätt tid. Heb 4:16 Där kan du än en gång överlämna din väg och ditt liv åt Jesus som har all makt i himlen och på jorden, och som vill ge dig livets ljus. Matt 28:18; Joh 8:12


Du som ivrigt och helhjärtat väntar på HERREN kommer att få uppleva
att han böjer sig till dig och att han hör ditt rop
att han drar dig upp ur olyckans, nödens och fördärvets grop
att han drar dig upp ur den djupa bottendyn
att han ställer dina fötter på en klippa
att han gör dina steg fasta
att han lägger en ny sång av tacksamhet och jubel i din mun
en lovsång till Gud
Ps 40:1-4

Var därför stilla inför Herren och vänta på Honom, vänta på hans kraft och förlita dig på att han hör din bön.
Jes 30:15; Ps 37:71; Sak 4:6; Joh 5:14-15


Sitt en stilla stund inför Guds Ansikte och reflektera över din väg. Vad möter du just nu längs din väg? Går din väg via Jesu seger på korset och fram till Guds tron? Har du överlämnat din väg i Guds hand? Väntar du på Herren och hans kraft, eller handlar du i egen kraft?


Din bön kan vara:
Herre, hjälp mig att se att det är genom stillhet och förtröstan som jag blir stark. Jes 30:15