Helandets mysterium...

Men det var våra sjukdomar han bar, 
våra smärtor tog han på sig.
Jes 54:3
Nu när vi närmar oss påsken kan det vara värdefullt att ta en extra stund till att reflektera över helandets mysterium. Ett mysterium som är  stort och ofattbart, men samtidigt en verklighet och en sanning. Helande för ande, själ och kropp blev en sanning och en möjlighet i samma stund som Jesus gav sitt liv på korset. I den stunden tog han på sig vår synd, orättfärdighet och även våra sjukdomar. I sin egen kropp bar han bort vår synd och i hans sår har vi blivit helade. 1 Pet 2:24   I samma ögonblick rev han ned den skiljemur som gjorde det omöjligt för människan att ha en fri och levande relation med Gud, och som hindrade henne att komma nära honom för att få hjälp och barmhärtighet i den stund som hon behövde det.Ef 2:14-15 Jesus har genom sin död på korset, och genom sin uppståndelses kraft, gjort det möjligt för den som vill att vända om till Gud; och där i omvändelsen, låter han helande ske.Hos 6:1

Helandets mysterium kan ibland vara svårt att förstå, speciellt när det gäller det fysiska helandet. Varför blir inte alla människor helade, botade eller friska? Frågan är helt berättigad, men till viss del omöjlig att besvara. Faktum kvarstår dock att det är naturligt för människan att söka läkedom och helande när hon blir sjuk. Det enda vi kan göra, trots alla varför, är därför att förlita oss på Guds godhet, nåd och barmhärtighet. Han vill ju inget hellre än att möta alla våra behov, oavsett om det handlar om  andliga, själsliga eller kroppsliga områden i våra liv.1 Pet 5:7;Heb 4:16


Ibland kan det vara så att det finns sår i själen som inte vill läka. Sår som till en början inte ser  anmärkningsvärda ut, men som senare på grund av olika orsaker blir infekterade och orsakar smärta. Sådana sår måste, för att kunna läkas, öppnas och tvättas rena. Det kan vara en smärtsam process, men för att såren ska kunna läka måste infektionen bort. Det är bara Jesus som genom sin kärlek kan nå in i en människas inre rum och rensa undan det infekterade och därefter låta helande få sin början. Det är bara han som kan förvandla vinter till vår...

I ett samhälle där allting förväntas hända snabbt, kan det ibland vara svårt att vänta, och ett helande sker inte alltid på en gång. Ett helande kan ta tid, och måste få ta tid...därför ger det själen ro att få vila i tron på att Gud har allt i sin hand...Matt 28:18

Jesus är densamme i går i dag och i evighet, Heb 13:8 och därför vill han fortfarande hjälpa den som uppriktigt söker hans hjälp.Heb 11:6 Därför vill han fortfarande hjälpa och hela den som lider.Matt 4:24; Matt 8:17


Jesus
i ditt namn
bor livet,
ljuset och mitt hopp
i ditt namn
bor frihet,
hälsa
för min ande själ och kropp
därför vill jag prisa
ditt namn i evighet
sjunga till din ära
med hjärtats tacksamhet
ropa ut till nåden
låt din vilja i mig ske
sedan i din vila
vänta
att din härlighet få seSitt en stund i stillhet inför Guds Ansikte och låt orden om helandets mysterium röra vid ditt inre. Lägg all din längtan vid Jesu fötter och låt helandets process få börja i ditt liv...Din bön kan vara:
Hela mig, HERRE, så blir jag helad. Fräls mig, så blir jag frälst. Ty du är min lovsång. Jer 17:14