Hjärtats dröm…

"Gör allt som
ligger på ditt hjärta,
ty Gud är med dig."
1 Krön 17:2-14Texten i det här sammanhanget har flera bottnar och även ett framåtsyftande motiv. Gud säger ju att han en dag ska upphöja en av Davids avkomlingar, och att han ska befästa hans kungarike. Här syftas det på Jesus och det nya förbundet genom hans blod. Jesus, som genom sin seger på Golgata, och efter sin död och uppståndelse, sitter på sin tron för evig tid. 1Krön 17:12-14han, den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen 1Tim 6:15-16


Ett annat budskap som vi kan ta till oss handlar om de drömmar som Gud lägger i våra hjärtan. Precis som David, drömmer även du och jag ibland om att få göra något alldeles speciellt för Gud. Oftast är det vårt eget självförtroende, våra tankar, vår omgivning, naturliga förutsättningar eller vår egen bekvämlighet som hindrar våra drömmar från att bli verklighet.

När David ville göra något speciellt för Gud, i det här fallet handlade det om att bygga ett hus, uppmuntrades han att göra det som fanns i hans hjärta. David hade ett hjärta som behagade Gud, och därför skulle han göra det som fanns i hans hjärta, och lita på att det var gott. Det är ju oftast så att det är riskfritt att följa sitt hjärta när det gäller att tjäna Gud, för han ger oss frihet och litar på att vi vill räkna med hans vilja i allt det vi gör. Han ger oss även vishet att välja bort det som inte är nyttigt, och som inte är gott för oss själva, och det som inte för oss närmare Honom. Vi är alltså fria att följa hjärtats längtan och drömmar, men det bästa för oss är trots allt att vara beredda och villiga till att främst följa den väg som Gud vill att vi ska gå.

Den som en gång blivit besviken vet hur det känns i hjärtat när förväntningar och drömmar slås i spillror. Det man trodde var rätt visade sig vara helt fel, och tvärt om. David ville bygga ett hus till Gud, men Gud ville inte ha något hus just då. Vilken bakslag! Vem som helst skulle säkert ha ifrågasatt varför Gud inte ville ha ett hus, bli besviken och dra sig undan för att aldrig mer våga satsa på sina drömmar, eller ens nämna dem för någon. David hade ju delat sin dröm med profeten Natan som sedan hade uppmuntrat honom att bygga ett hus åt Gud. Samma natt fick Natan en hälsning från Gud att det inte var David, utan en av hans söner, som en dag skulle få bygga det hus som David drömde om i sitt hjärta...

Det är intressant att se hur David reagerade på budskapet. Istället för att beklaga sig eller dra sig undan för att gömma sig i sin besvikelse, sökte han sig närmare Gud. Han satte sig helt enkelt ner inför Guds ansikte och där öppnade han sitt hjärta och hyllade Honom för hans vägar och vilja. 1 Krön 17:16 David hade ett hjärta som var följsamt efter Guds vilja. När David följde sitt hjärta fick Gud möjligheten att förvandla drömmen till något mycket större än han någonsin hade kunnat åstadkomma i egen kraft. Ord 3:6

Sitt, precis som David, en stund inför Guds ansikte…öppna ditt hjärta och hylla Honom, främst för den Han är men också för det Han gör. Vilken dröm har Gud lagt ned i ditt hjärta? Är du beredd att låta Guds vilja ske?

 
Din bön kan vara:
Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din gode Ande leda mig på jämn mark. Ps 143:10