När jag har dig...

Vem har jag i himlen
utom dig!
När jag har dig
frågar inte efter något
på jorden.
Ps 73:25Du omsluter mig
på alla sidor
jag är helt
i din hand

jag  vet
Du är mitt allt

Du är glädjen
i mitt hjärta
Du är sången
i mitt liv
Du är vägen
där jag vandrar
Du är den
som gör mig fri

om än mörker
faller över mig
är Du ljuset
på min stig
om än stormarna
skrämmer mig
är Du den
som är min frid…
Sitt en stund inför Guds ansikte. Andas ut din oro och andas in den frid som bara Jesus kan ge… Kan du känna hans frid?  Kan du känna att han är ditt allt?
Kan du höra Honom säga: Mitt barn, du är alltid hos mig, och
allt mitt är ditt...Luk 15:31

Din bön kan vara:
Jesus, hjälp mig att se att i dig har jag allt...
Ps 73:25

...eller:
Låt mitt hjärta få ro, i Kristus.
Filemon 1:20b

...eller:
Omslut mig på alla sidor och håll mig i din hand...
Ps 139:5

…eller en proklamation:
Om en här belägrar mig fruktar ej mitt hjärta.
Om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg.
Ps 27:3