I stunder av mörker...


Jag tror.
Hjälp min otro!
Mark 9:24


I stunder av mörker och i tider av sorg, när allt i ett enda ögonblick förändras för att aldrig mer bli som det en gång var, kan det vara svårt att se och att orka tro på Guds kärlek...som trots allt omsluter oss på alla sidor. Ps 139:5

Det är just för sådana stunder som Jesus säger:
Låt inte era hjärtan oroas, bekymras, bedrövas, bli olyckliga eller ängsliga.
Tro på, håll fast vid, lita på, förtrösta på Gud och
mig.
Joh 14:1

Det är när den yttre verkligheten vill kväva hjärtats övertygelse som vi får ropa:
Jag tror.
Hjälp min otro!
Mark 9:24Jesus
Du är glädjen i mitt hjärta
Du är sången i mitt liv
Du är vägen där jag vandrar
Du är den som gör mig fri
Om än mörker faller över mig
är Du ljuset på min stig
Om än stormar skrämmer mig
är Du den som är min frid...Sitt i stillhet inför Guds Ansikte...känn hans närhet som omsluter dig...känn vilan i hans famn...andas ut din oro och andas in Guds frid...hör hans ord till dig: 
Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. Heb 13:5
Din bön kan vara:
Jesus, jag tror på din makt och dina möjligheter. Hjälp min otro!

eller

Herre, förbarma dig över... (namn eller den situation som du vill nämna)