Bed och ni skall få...

Vad ni ber Fadern om
i mitt namn,
det skall han ge er.
Hittills har ni inte bett
om något i mitt namn.
Bed och ni skall få,
för att er glädje
skall vara fullkomlig.
Joh 16:24


Vad innebär det att be i Jesu namn?
Jesus säger att vi får be till Fadern i Jesu namn, och att då ska vår himmelske Far höra vår bön, och välsigna oss med fullkomlig glädje. Glädje är med andra ord ett resultat av bön...

Har vi fullkomlig glädje?

Kanske är det så att vi, precis som Jesus säger, inte ber i hans namn och därför har vi inte heller fullkomlig, bestående, inre glädje i våra hjärtan. Det är ju den fullkomliga glädjen som bär oss genom livets olika skeenden i livet, och den glädjen kommer av hjärtats tro på Jesu makt att förändra situationer, och att han kan skapa liv i det som är dött.

Att be i Jesu namn är inte en slentrianmässig formel som vi använder oss av för att avrunda våra böner...
Att be i Jesu namn innebär
att vi bekänner vår tror på att Jesus, genom sin död på korset och genom sin uppståndelsen från det döda, har besegrat dödens och ondskans makt, en gång för alla. Mark 16:6; Fil 2:10; Rom 8:35
Att be i Jesu namn innebär
att vi  bekänner vår tror på kraften i Jesu namn, som är över alla andra namn.Fil 2:9-10
Att be i Jesu namn innbär
att vi tror på att vi i den stund som vi behöver det, kan komma inför Faderns tron få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid och att vägen till Fadern alltid är öppen.Heb 4:16
Att be i Jesu namn innebär
inte att vi ber med fruktan för det okända och mörka, eller att vi ber med tvivel i vårt hjärta.Jak 1:6
Att be i Jesu namn innebär
att vi i barnslig tro får kasta alla våra bekymmer på vår himmelska Far som har omsorg om oss och som bäst vet vad vi behöver.
1 Pet 5:7
 Att be i Jesu namn
är att vila i hans famn...
Matt 11:28

Sitt en stilla stund inför Guds Ansikte...hur har du det med din inre glädje? Kan du känna den? Eller är det något som hindrar den från att porla i ditt hjärta?
Din bön kan vara:
Fader, 
tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesu blod...Heb 6:20
tack för att jag just nu får ta emot din barmhärtighet, din nåd och din hjälp... tack för att jag får kasta mina bekymmer på dig (säg konkret vad det gäller)
tack för att jag får vila i förtröstan på att du hör min bön...
.
.
.