Spegelblankt...

Endast hos dig
söker min själ sin ro…
Ps 62:2

Genom stillhet
och förtröstan blir ni starka…
Herren är min herde,
mig ska ingenting fattas…
ingenting ska fattas mig…
ingenting ska fattas….
Jes 30:15; Ps 23:1


Det är genom stillheten som vi kan höra Guds röst och känna hans vila inom oss. Att hitta friden i hjärtat är vägen till att känna Guds närvaro även i de mest stressade och jobbiga situationer. Att hitta friden i hjärtat innebär att medveten öva sig i att söka den, om och om igen. Målet är att leva med friden och Gudsnärvaron i hjärtat.  Ett hjärta som helt och fullt överlåter sig till att förtrösta på Gud, kan känna frid även när den yttre verkligheten kräver all uppmärksamhet och kraft.

Överlåtelse och förtröstan på Guds trofasthet och hans möjligheter är grunden som friden i hjärtat behöver för att kunna växa. Att söka och sedan finna friden är i sig själv en utmaning som på ett sätt kräver både vilja, tålamod och framför allt en uppriktig längtan efter Gud. En längtan att söka hans ansikte för den han är och inte bara för det han kan göra.  Kanske är det den största utmaningen av alla, att känna längtan efter Gud i våra hjärtan?

Vi vill gärna ha kontroll över vår tillvaro och därför är det svårt att överlåta allt till Gud. Om vi lägger något i Guds hand vill vi gärna ta tillbaka det för att försäkra oss om att allt är under kontroll.  Vi har svårt att släppa taget om våra liv. Ändå säger Jesus: Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.Joh 14:1 Oro är med andra ord motsatsen till frid och den kan visa sig på många olika sätt. Tro och förtröstan på Gud är däremot grunden för friden i hjärtat…

Därför uppmanar han oss, han som stillar själens törst och mättar själens hunger med sitt godaPs 107:9, att bli stilla och besinna, begrunda och tänka på att det är han som är GudPs 46:11 och eftersom det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HerrenKlag 3:26 så vill han att vi ska vara stilla inför Honom och vänta på Honom… Ps 37:7 Det är han som ska strida för oss, inte vi själva. Vi ska bara hålla oss stilla... 2 Mos 14:14

Där i stillheten inför Guds Ansikte kan få vi lära känna friden. Den som vet hur friden och Guds närvaro känns kan lättare hitta den mitt i vardagens alla göromål och händelser. Det är en fantastisk upplevelse att söka och sedan få känna Guds frid i hjärtat när oro, stress, irritation, ilska eller andra vanliga känslor vill fånga hjärtats och tankens uppmärksamhet.

Kanske kan man likna hjärtats frid med en spegelblank sjö där himlen får spegla hela sin härlighet i ett stilla vatten…Sitt en stund i stillhet inför Guds Ansikte…är ditt hjärta  som en spegelblank  sjö där himlen kan spegla sin härlighet?Din bön kan vara:  Herre, jag vet att det är bara hos dig som min själ har sin ro, därför vill jag i stillheten söka ditt ansikte och din frid Ps 62:2; Ps 27:8; Ps 34:15