Det lönar sig att ropa…


Var inte rädd.
Tro endast.
Mark 5:35-43


 

Hur ofattbar och stor är inte sanningen om den seger som Jesus vann för att rädda oss undan mörkrets välde, för att sedan föra oss in i Guds rike av ljus? Han har fört oss från död till liv...från mörker till ljus. Kol 1:13

I Markus 5: 35-43 kan vi läsa om hur Jesus griper in och hjälper en familj som just förlorat sin dotter. Redan i textens inledning får man se hur viktigt det är att aldrig ge upp hoppet om att Jesus kan förvandla mörker till ljus. Synagogföreståndarens vänner gör enligt sina egna övertygelser, ett kraftfullt försök att även övertyga honom att det är för sent. De säger att han ska ge upp och att det inte lönar sig att söka hjälp hos Jesus. Varför slösa tid på det som omöjligtvis kan förändras?

Jesus som hör vännernas övertalningsförsök och otro säger till synagogföreståndaren att inte ska vara rädd, allt han behöver är att tro på Jesus och hålla fast vid sin övertygelse om att Han är den som kan hjälpa. Han är den som kan förändra mannens och hela hans familjs situation. Det behövs inte många ord från Jesus för att återuppliva den tro som mannens har i sitt hjärta, och för att blåsa liv i hoppet som sköljer bort den rädsla och otro som i ett enda nu vältrat sig över honom.

Sedan vandrar de tillsammans hela vägen hem till mannens hus och där får Jesus visa sin makt…

Glöm aldrig att även om allt verkar hopplöst, lönar det sig att ropa till Herren…
 
De ville inte se åt någon föda och närmade sig dödens portar.

Även om livet, omständigheter, dina egna handlingar eller din synd och bortvändhet inte har fört dig in i ett själsligt och andligt mörker,  så djupt att du förlorat livslusten, kan det ändå hända att livet ibland blir tungt att bära...

Var inte rädd...tro endast.

Då ropade de till Herren i sin nöd,
och han hjälpte dem ur deras trångmål.

Den som av hela sitt hjärta ropar till Herren i sin nöd, och väntar på Honom, får möta hans nåd och hjälp i rätt tid...

Var inte rädd...tro endast.

Han sände sitt ord och botade dem
och räddade dem från undergång.

Jesus, som är Guds Ord, har vunnit seger och räddat dig undan mörkrets välde och makt, han har fört dig från mörker till ljus, genom sitt blod har han köp dig fri och genom sina sår har han helat dig både till ande, själ och kropp...

Var inte rädd...tro endast.

De skall tacka Herren för hans godhet,
hans underbara gärningar mot människor,
de skall frambära tackoffer
och berätta om hans verk med jubel. Ps 107:18-22

Tacka Honom redan nu, prisa Honom för hans godhet, trofasthet och nåd, jubla över hans räddning, och när Herrens tid är inne ska du få se hans härlighet...

Var inte rädd...tro endast.


Sitt en stund i stillhet inför Guds Ansikte…låt orden från Jesus skölja bort rädslor och otro som vill fylla dit hjärta….låt Honom få visa dig sin makt.Din bön kan vara:
Du är min tillflykt och min hjälp i nöden, väl beprövad…Ps 46:2