Bönemeditationer

På den här sidan kan du ta del av meditationsböner baserade på Paulus texter. Texterna är tagna ur sitt sammanhang och följs inte av någon djupare historisk förklaring. Min tanke är att Paulus ord trots allt fyller en funktion som enkla böner även för oss kristna i dag. Jag har därför valt att inte presentera ett färdigt bibelstudium kring texterna, eller att diskutera om vissa texter verkligen är skrivna av Paulus eller ej, även om det i sig skulle vara mycket intressant och lärorikt att fördjupa sig i. Däremot lämnar jag utrymme för dig som läsare att med hjälp av tre frågor själv reflektera över Paulus böner.


För att ytterligare förstärka möjligheten till meditation över bibelorden finns förslag på inledningsord som kan hjälpa dig när du går in i tystnaden inför Guds ansikte. Samma ord kan även formuleras som mycket korta böner som du när som helst kan återvända till. Låt inte mina förslag binda dig utan känn dig fri att i din läsning och meditation finna ditt eget sätt att uttrycka dig.


Några tips: Läs Paulus böner en i taget. Fundera över det du läst och läs sedan samma bön igen. Smaka på orden i bönen och ta dem till ditt hjärta. Låt sedan din egen bön formas i ditt hjärta och ditt inre.


Några frågor som kan vara till hjälp:
Vad handlar Paulus bön om?
Vilka ord tycker du är viktigast?
Vad i Paulus bön talar starkast till dig?


När du har mediterat över Paulus bön, och kanske formulerat din egen bön, kan du inleda stillheten inför Guds ansikte med några inledningsord som Du låter sjunka in i Ditt inre, och som Du sedan kan återvända till när helst du vill…