Paulus bön 12 och 13

Läs och meditera över Paulus bön 12
Må han som är fridens Herre ge er sin frid alltid och på alla sätt.
2 Tess 3:16

Fundera över det du just har läst och läs sedan samma bön igen. Smaka på orden och ta dem till ditt hjärta. Låt sedan din egen bön formas i ditt inre.Några frågor som kan vara till hjälp:
Vad handlar Paulus bön om?
Vilka ord tycker på är viktigast?
Vad i Paulus bön talar starkast till dig?
Om du vill kan du inleda bönen och stillheten  inför Guds ansikte med några ord som Du låter sjunka in i Ditt inre, och som du kan återvända till när du vill…


… Herre, hjälp mig att finna Din frid
i mitt hjärta…Din bön kan även vara:
Jag tackar Dig fridens Herre för att Du i livets alla situationer och händelser vill och kan ge mig din frid. I stormens öga är Du min frid…I mörkret är Du ljuset på min stig. Dig till hör makten och äran i evighet, amen.
Läs och meditera över Paulus bön 13
Min bön är att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam och ge er en klar insikt om allt gott som vi äger tillsammans i Kristus.
Filemon v. 6

Om du vill kan du inleda bönen och stillheten  inför Guds ansikte med några ord som Du låter sjunka in i Ditt inre, och som du kan återvända till när du vill…


…Herre, öppna mig för det goda du vill ge
mig…Din bön kan även vara:
Helige Fader,

rör vid Ditt folk,
kom med kraftens Ande,
blås med Din värmande vind
hjälp oss att se allt gott
som vi äger tillsammans
i Kristus
hjälp oss att älska varandra
så att världen kan tro
att Du finns…


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar