Paulus bön 3

Läs och meditera över Paulus bön -
(Läs gärna informationen under fliken: Bönemeditationer)

Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom.

Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland alla de heliga, och hur stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.
Ef 1:17-19


Fundera över det du just har läst och läs sedan samma bön igen. Smaka på orden i bönen och ta dem till ditt hjärta. Låt sedan din egen bön formas i ditt inre.Några frågor som kan vara till hjälp:
Vad handlar Paulus bön om?
Vilka ord tycker du är viktigast?
Vad i Paulus bön talar starkast till dig?


Om du vill kan du inleda bönen och stillheten inför Guds ansikte med några ord som Du låter sjunka in i Ditt inre, och som Du sedan kan återvända till när du vill...


… ge mig vishetens och
uppenbarelsens Ande…Din bön kan även vara:
Härlighetens Fader, jag ber att du ska ge mig vishetens och uppenbarelsens Ande, så att jag kan få en större insikt i dina hemligheter och lära känna dig på ett djupare sätt.
Härlighetens Fader, jag ber att du ska ge mig vishetens och uppenbarelsens Ande och att du ska upplysa mitt hjärtas ögon med ditt himmelska ljus, så att jag kan förstå vidden och storheten i det hopp som du har kallat mig till, och vidden och storheten i det arv som jag av nåd får ta del av – evigt liv.


Härlighetens Fader, jag ber att du ska upplysa mitt hjärtas ögon, så att jag kan förstå hur stor och omätbar och obegränsad din makt är i mig, därför att Jesus uppståndelsekraft är verksam i mig och genom mig…Ditt namn till ära, amen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar