Paulus bön 5

Läs och meditera över Paulus bön -
(Läs gärna informationen under fliken: Bönemeditationer)

Jag är övertygad om att han som har påbörjat ett gott verk i er också ska fullborda det intill Kristi Jesu dag,
min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris.
Fil 1:6, 9-11


Fundera över det du just har läst och läs sedan samma bön igen. Smaka på orden i bönen och ta dem till ditt hjärta. Låt sedan din egen bön formas i ditt inre.


Några frågor som kan vara till hjälp:
Vad handlar Paulus bön om?
Vilka ord tycker du är viktigast?
Vad i Paulus bön talar starkast till dig?Om du vill kan du inleda bönen och stillheten  inför Guds ansikte med några ord som Du låter sjunka in i Ditt inre, och som Du sedan kan återvända till när du vill...

…Herre, Du som har börjat
ett gott verk i  mig,
tack för att du är mäktig
att fullborda det…Din bön kan även vara:
Fader, jag tackar Dig för att Du som har påbörjat ett gott verk i mig, också är mäktig att fullborda Ditt verk och bevara mig fram till den dag då Jesus kommer tillbaka.
Jag ber, att Din kärlek som bor i mig ska växa och överflöda mer och mer, och leda mig fram till förstånd och insikt om vad som är Din vilja i mitt liv.
Jag ber, att Din kärlek ska nå djupare in i mitt hjärta, så att jag varje dag verkligen kan avgöra vad som är Din vilja. Så att jag varje dag kan avgöra vad som är rätt, viktigt och väsentligt här och nu.
Hjälp mig att bevara mitt hjärta…

Din är äran och makten nu och i evighet,
Amen
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar