Paulus bön 6 och 7

Bed och meditera över Paulus bön 6 - (Läs gärna informationen under fliken: Bönemeditationer)


Vår bön är att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighets makt ska då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska ni då tacka Fadern, som gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset.
Kol 1: 9b-12Fundera över det du just har läst och läs sedan samma bön igen. Smaka på orden i bönen och ta dem till ditt hjärta. Låt sedan din egen bön formas i ditt inre.


Några frågor som kan vara till hjälp:
Vad handlar Paulus bön om?
Vilka ord tycker du är viktigast?
Vad i Paulus bön talar starkast till dig?
Om du vill kan du inleda bönen och stillheten  inför Guds ansikte med några ord som Du låter sjunka in i Ditt inre, och som Du sedan kan återvända till när du vill... 


… Herre, ge mig kärlekens insikt om
vad som är Din vilja…


Din bön kan även vara:
Fader, jag ber att du fylla mig med all andlig vishet och insikt om vad som är Din vilja, så att jag kan förstå dina vägar och växa till i kunskapen om Dig.


Jag ber om all din andliga vishet och insikt, så att jag kan leva värdigt Dig, behaga Dig på livets alla områden och bli en bärare av rättfärdighetens frukt – Kärleken, och en doft av Dig.


Fader, jag ber också att Du som är kärleken själv ska styrka mig med Din härlighets makt och ge mig kraft att vara uthållig och tålig i allt, speciellt när jag är trött efter vardagens stress.


Du är ljus och inget mörker finns i Dig…


Tack för att Du har kallat mig från mörkret till Ditt underbara ljus…
Tack för livet – det eviga – som jag har i Dig…
Du som är mitt ljus…
Bed och meditera över Paulus bön 7-

Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. 1 Tess 3:12-13


Om du vill kan du inleda bönen och stillheten  inför Guds ansikte med några ord som Du låter sjunka in i Ditt inre, och som Du sedan kan återvända till när du vill...

...Herre, hjälp mig att ha min glädje
i det som är rätt och sant.


Din bön kan även vara:
Herre, låt min kärlek till andra människor växa till mer och mer
så att den kan flöda över på alla bredder.
Förlåt mig när jag inte är tålig och mild,
när jag avundas och skryter,
när jag är uppblåst och uppför mig illa,

Förlåt mig när jag tänker mer på mig själv än på min nästa,
när jag brusar upp och blir arg på andra,
när jag inte förmår mig att släppa taget om det onda som andra ibland kan göra mot mig eller säga till mig.

Hjälp mig att ha min glädje i det som är rätt och sant,
att vara överseende när människor handlar orätt mot mig,
att se det goda i dem jag möter,
att alltid hoppas på Dig i alla omständigheter,
att vila i Dig när det stormar runt omkring mig...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar