Paulus bön 8 och 9

Läs och meditera över Paulus bön 8 -


Må fridens Gud själv helga er fullt ut och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.
1 Tess 5:23-2


Fundera över det du just har läst och läs sedan samma bön igen. Smaka på
orden och ta dem till ditt hjärta. Låt sedan din egen bön formas i ditt inre.
Några frågor som kan vara till hjälp:
Vad handlar Paulus bön om?
Vilka ord tycker på är viktigast?
Vad i Paulus bön talar starkast till dig?


Om du vill kan du inleda bönen och stillheten inför Guds ansikte med några ord som Du låter sjunka in i Ditt inre, och som du kan återvända till när du vill…


… Du som kallat mig är trofast,
Du skall åstadkomma det…


Din bön kan även vara:
Fridens Gud, jag ber från djupet av mitt hjärta att Du ska helga mig fullt ut och göra mig ren och helt överlåten till Dig, så att hela min varelse, min ande själ och kropp bevaras hela och utan fläck fram till den dag då Jesus kommer tillbaka.
Tack för att Du är mäktig att fullborda Ditt verk i mig.
Tack för Din gränslösa nåd, godhet och trofasthet mot mig.
Tack för att Du älskar mig med en evig kärlek och att Du låter Din nåd förbli över mig…


Läs och meditera över Paulus bön 9 -


…därför ber vi alltid för er, att vår Gud ska anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron, så att vår Herre Jesu Kristi namn förhärligas i er och ni i honom genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. 2 Tess 1: 11-12Fundera över det du just har läst och läs sedan samma bön igen. Smaka på orden och ta dem till ditt hjärta. Låt sedan din egen bön formas i ditt inre.Några frågor som kan vara till hjälp:
Vad handlar Paulus bön om?
Vilka ord tycker på är viktigast?
Vad i Paulus bön talar starkast till dig?
Om du vill kan du inleda bönen och stillheten inför Guds ansikte med några ord som Du låter sjunka in i Ditt inre, och som du kan återvända till när du vill…


… Herre, hjälp mig att leva till Din ära…


Din bön kan även vara:
Jag ber, Gud, att mitt liv och allt det jag gör ska förhärliga Jesu namn, inte mitt namn eller någon annan människas namn, utan Jesu namn som är över alla andra namn.


Hjälp mig att i tro på Dig och med full förtröstan på Din makt, vishet, godhet och nåd tjäna Dig, så att Jesu namn blir förhärligat och upphöjt,


hjälp mig att alltid se Din storhet och din nåd så att jag i tider av seger och framgång kan ha ett ödmjukt hjärta i allt det jag gör.


Tack Jesus, för allt Du har gjort för mig och för att jag av bara nåd, inte på grund av gärningar, får vara Din…nu och för alltid DinInga kommentarer:

Skicka en kommentar