Paulus bön 10 och 11

Läs och meditera över Paulus bön 10 -
Må vår Herre Jesu Kristi själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. 2 Tess 2: 16-17
Fundera över det du just har läst och läs sedan samma bön igen. Smaka på orden och ta dem till ditt hjärta. Låt sedan din egen bön formas i ditt inre.Några frågor som kan vara till hjälp:
Vad handlar Paulus bön om?
Vilka ord tycker på är viktigast?
Vad i Paulus bön talar starkast till dig?

Om du vill kan du inleda bönen och stillheten  inför Guds ansikte med några ord som Du låter sjunka in i Ditt inre, och som du kan återvända till när du vill…


… Herre, styrk mig i allt gott i gärning och ord…


Din bön kan även vara:
Uppmuntra mitt hjärta att i både ord och gärning visa Din kärlek mot dem som står mig närmast och mot dem jag möter på min väg genom livet.Styrk mig och fyll mig med kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning…gör mig mer lik Dig.Läs och meditera över Paulus bön – 


Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.
2 Tess 3:5Om du vill kan du inleda bönen och stillheten  inför Guds ansikte med några ord som Du låter sjunka in i Ditt inre, och som du kan återvända till när du vill…


… Helige Ande – om kärlek och Kristi
uthållighet ber jag Dig…Din bön kan även vara:
Herre, led mitt hjärta in i Din kärlek så att Din kärlek kan bli synlig genom mig,


Herre, led mitt hjärta in i Kristi uthållighet så att jag kan stå fast förankrad i Dig när fienden försöker fresta mig och leda mig in på andra vägar än de vägar som Du har tänkt att jag ska gå Du har tänkt att jag ska gå...


Till dig Herre upplyfter jag mitt hjärta och på Dig förtröstar jag. Led mig därför Du på dina vägar och bär mig trygg i Din hand, när jag själv inte orkar gå…Inga kommentarer:

Skicka en kommentar